19. 09. 2018

Uvodni sestanek projekta SIMONA

Med 18. in 19. septembrom je v prostorih Geološkega zavoda Slovenije potekal uvodni sestanek mednarodnega projekta SIMONA. Projekt se bo osredotočil na vzpostavitev transnacionalnega sistema opazovanja geokemične sestave rečnih usedlin na območju porečja Donave. Projekt bo določil poenotena merila in protokole za odvzem vzorcev rečnih usedlin, njihovo laboratorijsko pripravo in najprimernejše kemijske analitske metode. Geokemični podatki bodo prikazani v spletnem sistemu SIMONA, ki bo prosto dostopen in bo omogočal uporabo podatkov vsem zainteresiranim deležnikom.

Projekt je financiran iz Interreg Podonavskega transnacionalnega programa in združuje kar 29 projektnih partnerjev iz 13-ih držav. Zastopanost skoraj vseh držav iz porečja Donave bo omogočila učinkovito vpeljavo novih standardnih postopkov in izgradnjo enovite in harmonizirane podatkovne baze o geokemični sestavi rečnih usedlin. Geološki zavod Slovenije je vodilni partner pri projektu.

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2600