05. 06. 2018

Letno srečanje partnerjev projekta InnoLOG

V času med 4. in 6. junijem 2018 je Geološki zavod Slovenije gostil prvo letno srečanje partnerjev EIT Raw Materials projekta InnoLOG. Glavni cilj projekta, ki je pričel teči junija 2017, je izboljšati delovanje obstoječih geofizikalnih orodij za potrebe identifikacije posameznih mineralnih surovin in evalvacijo njihovih nahajališč. Na ta način bo projekt pripomogel k povečanju konkurenčnosti evropskih podjetij s področja mineralnih surovin in prispeval inovativne rešitve za učinkovito in trajnostno izkoriščanje mineralnih surovin..


EGDI map