4. 6. 2018

Predstavitev potenciala plitve geotermalne energije v LEK-u (projekt GRETA)

Občina Cerkno in Geološki zavod Slovenije sta pripravila kratko srečanje v okviru Evropskega energetskega tedna. Srečanje je bilo v četrtek, 7. 6. 2018 ob 10:00 uri, v sejni sobi občine Cerkno.

Na srečanju smo predstavili rezultate projekta GRETA. Na pilotnem primeru občine Cerkno smo prikazali, kako oceniti potencial plitve geotermalne energije v občini in ga vključiti v občinski Lokalni energetski koncept. Več informacij o srečanju je na voljo v vabilu.