Strukturno-tektonska karta Slovenije 1 : 250.000

Marijan Poljak; 2000, 2007

Cena (brez DDV): 30,00 EUR

Strukturno - tektonska karta Slovenije 1: 250.000 podaja strukturno in tektonsko zgradbo ozemlja pregledno, z lego osnovnih geotektonskih enot ter značajem in medsebojnim odnosom značilnih tektonskih struktur, kot so gube, prelomi in narivi. Med strukturami so posebej izpostavljeni in označeni regionalni prelomi in narivi. Prav tako je posebej označeno območje, pokrito s terciarnimi sedimenti Panonskega bazena in njegovega obrobja ter magmatske kamnine ob Periadriatskem šivu. Kot izhodišče za izdelavo je služila Osnovna geološka karta Slovenije (OGK) v merilu 1: 100.000. Karti je priložen obsežen tolmač, v katerem je podrobno predstavljena strukturno – tektonska zgradba Slovenije v slovenščini in angleščini, na koncu pa je dodano poglavje Strukturno – tektonska karta Slovenije 1:250.000 v GIS okolju avtorja dr. Marka Komaca. V tolmač je vezana tudi priročno zložena Karta tektonskih enot Slovenije v merilu 1:750.000.

ISBN 978-961-6498-08-1 (Tolmač)