Odlični v znanosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) že šesto leto zapored organizira serijo dogodkov v okviru projekta Odlični v znanosti z namenom promocije znanosti. Namenjeni so predstavitvi najpomembnejših dosežkov slovenske znanosti strokovni in splošni javnosti ter spodbujanju povezav med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi. Na ta način želi ARRS omogočiti vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji ter spodbuja povezanost znanosti z ostalimi družbenimi področji.

V izbor Odlični v znanosti za področje naravoslovnih ved za leto 2017 je bil uvrščen tudi dosežek Opazovanje plazu na Potoški planini (SZ Slovenija) z uporabo rezultatov zračne fotogrametrije in tahimetričnih meritev, naše raziskovalke dr. Tine Peternel.

Avtorica je svoj dosežek predstavila na prireditvi, ki je bila v sredo 18. 10. 2017 ob 12:30 v prostorih Gimnazije Novo mesto.

Več o dogodku je na voljo na povezavi: http://www.arrs.gov.si/sl/dogodki/17/odlicni-v-znanosti-naravoslovje-nm.asp.

Predavanje si je mogoče ogledati na povezavi: http://videolectures.net/odlicnivznanosti2017_peternel_tahimetricna_meritev/