Seznam javni naročil v letu 2016 z vrednostjo med 10.000 EUR in mejno vrednostjo vrednostjo Zakona o javnem naročanju (brez DDV)

Opis predmeta Vrsta predmeta Vrednost [€] Naziv gospodarskega subjekta
Izvedba paleoseizmoloških izkopov v okviru projekta analiza in ocena seizmičnega tveganja za JEK2 storitev 19.889,10 HPG BREŽICE d.o.o.
Izvedba dveh vrtin globine 100 in 150 m na lokaciji Moravče (Drtija) storitev 19.739,50 ROVS, D.O.O.
Organizacija mednarodne konvencije v okviru projekta AdriaWealth, IPA Adriatic CBC program 2007-2013 storitev 19.250,00 ŠPELA POLAK S.P.
Električna energija blago 19.239,86 ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.
Pogonska goriva blago 16.973,05 PETROL D.D., LJUBLJANA
Vozilo Škoda Yeti blago 16.172,13 SPC ŠKERJANEC, D.O.O.
Zagotavljanje dostopa do polnih besedil člankov servisov SpringerLink in ScienceDirect storitev 15.206,77 ELSEVIER
Postavitev spletnega portala eGeologija storitev 15.000,00 E-TUTOR, MARKO ZAKRAJŠEK S.P.
Vzorčenje in določitev kemijske sestave termalne vode po naboru OP2 in meritve T in O2 v odpadni termalni vodi za letni monitoring 2016 storitev 13.300,00 NLZOH
Elektronska merina oprema - merilniki tlaka, temperature in elektroprevodnosti podzemne vode z registratorji blago 11.910,47 ELTRATEC D.O.O.
Sanacija vrtine T-1/14 storitev 11.700,00 ROVS, D.O.O.
Vzdrževanje programske opreme Autodesk AutoCAD storitev 11.203,50 CGS PLUS D.O.O.
Komunikacijska podpora pri izvajanju projekta AdriaWealth, IPA Adriatic CBC program 2007- 2013 storitev 11.000,00 CONSENSUS, D.O.O.
Komponente za strežnik blago 10.865,00 OVERNET D.O.O.