2. 2. 2017

Rudarska knjiga

Na spletu je od včeraj javnosti dostopna spletna aplikacija Rudarska knjiga. Aplikacija je zasnovana na uporabi spletnih geoinformacijskih (GIS) tehnologij. Podatkovna baza vsebuje lokacije in podatke o pridobivalnih in raziskovalnih prostorih, za katere je sklenjena koncesijska pogodba po Zakonu o rudarstvu. Za posamezno lokacijo so na voljo sledeči atributi: ime nahajališča, vrsta rudarske pravice, vrsta mineralne surovine, podatki o koncesionarju, površina pridobivalnega prostora, št. koncesijske pogodbe ter št. uradnega lista.

Aplikacija omogoča izdelavo različnih povpraševanj in povezavo na grafične prikaze, pregled zemljevida Slovenije, večkratno povečavo, pomikanje trenutnega prikaza, vklop sloja kataster, merjenje razdalj ter površin. Pri ustrezni povečavi se pojavi digitalni ortofoto posnetek področja.