aRAWness

Naslov Enhancing European Society Awareness of Raw Materials
Povezava na spletno stran projekta aRAWness
Program KIC EIT RawMaterials
Trajanje projekta 1/2016 – 12/2016
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Tina Benda

VSEBINA:

Zavedanje družbe o surovinah in pomenu krožnega gospodarstva se po Evropi razlikuje, zaradi različnih okvirnih pogojev v državah članicah in regijah Evropske unije. Na primer, stopnja odprtosti za nove tehnologije in inovacije na področju mineralnih surovin (MS) se razlikuje po posameznih evropskih regijah, v odvisnosti od gospodarskega razvoja na eni strani ter glede na sodobne politične ukrepe za povečanje ozaveščenosti družbe o MS in krožnem gospodarstvu, na drugi strani. S projektom aRAWness želimo izboljšati temelj odločanj, na lokalni in državni ravni, dvigniti ozaveščenost evropske družbe glede krožnega gospodarstva in zagotoviti boljši vpogled evropskih državljanov v področje mineralnih surovin.

aRAWness je enoletni projekt v katerem sodeluje 6 projektnih partnerjev: koordinator Univerza RWTH Aachen (Nemčija), Univerze KU Leuven (Belgija), Univerza Liège (Belgija), Tehniška univerza Clausthal (Nemčija), Geološki zavod Slovenije in Bay Zoltán (Madžarska). Projekt je financiran s strani KIC-a EIT RawMaterials.

Objave: