GeoPLASMA-CE

Naslov Strategije načrtovanja, ocene in upravljanja rabe plitve geotermalne energije v Srednji Evropi
Povezava na spletno stran projekta GeoPLASMA-CE
Program Interreg, Central Europe
Trajanje projekta 1.7.2016-30.6.2019
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Dr. Mitja Janža

VSEBINA:

Namen projekta GeoPLASMA-CE je povečati delež rabe plitve geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje objektov na območju Srednje Evrope. Sodobne tehnologije omogočajo rabo geotermalne energije, lokalnega endogenega vira toplote, in s tem zmanjšanje emisij toplogrednih in drugih škodljivih plinov. S povezavo znanj strokovnjakov, odločevalcev in drugih deležnikov ter razvojem spletnih in drugih orodij bodo informacije o možnostih in omejitvah rabe plitve geotermalne energije dostopne in uporabne za načrtovanje in upravljanje rabe plitvih geotermalnih virov na območju Srednje Evrope in še posebej na šestih pilotnih območjih, med katerimi je tudi območje mesta Ljubljana.