Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1: 25.000

Bogdan Jurkovšek; 2008; 84 x 118 cm

Cena (brez DDV): 30,00 EUR

Geološki zavod Slovenije je izdal geološko karto severnega dela Tržaško-komenske planote v merilu 1 : 25.000, ki predstavlja logično nadaljevanje leta 1996 tiskane geološke karte južnega dela Tržaško-komenske planote v merilu 1 : 50.000 in je sestavni del široko zasnovanih regionalnih geoloških raziskav Republike Slovenije. Karta obsega ozemlje ob slovensko-italijanski meji med Mirnom, Opatjim selom, Klariči in se med Dutovljami in Tomajem navezuje na geološko karto južnega Krasa. Severni oziroma severovzhodni rob karte je geološki in jo predstavlja meja med karbonatnimi pretežno apnenčevimi plastmi Krasa in vipavskim flišem med Mirnom, Branikom, Štanjelom in Štjakom.

Karta vključuje številna nova spoznanja o kamninah Tržaško-komenske planote, ki jih na južnem Krasu raziskovalci niso ugotovili, bodisi ker jih tam ni ali pa jih v času raziskav pred več kot desetletjem še niso prepoznali in razumeli. Strokovnjaki bodo na karti našli odgovore na številna vprašanja o geoloških dogodkih in evoluciji nekdanje Jadransko-dinarske karbonatne platforme, na kateri so v srednjem in novem zemeljskem veku nastajale kamnine Krasa. Pomembna je tudi za razumevanje geološke zgradbe na italijanski strani meje, saj se nekatere litostratigrafske enote na slovenski strani, zaradi razmer v krednem morju ali pa zaradi kasnejših tektonskih dogajanj, močno stanjšajo in izginejo.

Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote je splošna geološka karta, pri kateri je upoštevan formacijski princip. Spada med geološke karte srednjega merila, saj je tiskana v merilu 1 : 25.000. Na terenu je karta nastajala v merilu 1 : 5.000, ki je primerno za številne tematske temeljne in aplikativne raziskave (na primer: iskanje vodnih virov, raziskava ležišč naravnega kamna, iskanje identičnih gradbenih materialov za obnovo avtohtone kraške arhitekture, prostorsko planiranje itd.). Zato je prava vrednost in vsestranska uporabnost nove geološke karte Tržaško-komenske planote skrita v ozadju tiskane karte, ki v digitalno obliko zajeta v merilu 1 : 5.000, dobi povsem nove dimenzije in s tem najširši krog uporabnosti.

Karto spremlja obsežen tolmač v slovenskem in angleškem jeziku.

ISBN 978-961-6498-12-8