Mineralne surovine v letu 2013

S ponosom vam predstavljam deseti, jubilejni, bilten Mineralne surovine, danes že tradicionalni nosilec informacij o letni proizvodnji mineralnih surovin v Sloveniji, podkrepljen z opisom glavnih dogodkov lanskega leta s področja gospodarjenja z mineralnimi surovinami in nekaj zelo zanimivimi strokovnimi prispevki. Bilten izdajamo v okviru rudarske javne službe, ki jo v skladu z Zakonom o rudarstvu na Geološkem zavodu Slovenije opravljamo pod okriljem Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije.

Na Geološkem zavodu Slovenije smo že pred leti kot eno od prioritet postavili raziskave in razvoj na področju trajnostne rabe mineralnih surovin. Še bolj nas zato veseli dejstvo, da so tako raziskave Zemljine skorje kot odnos do pomena mineralnih surovin in trajnostnega ravnanja z njimi v zadnjih letih v svetu ponovno pridobili na veljavi. Tudi v Evropski skupnosti, ki vlaga izjemne napore v smeri zmanjšanja odvisnosti in povečanja samooskrbe na tem in drugih področjih. To se je ponovno izkazalo v dneh izdaje tega biltena, ko so bili objavljeni prvi rezultati razpisov programa Obzorje 2020. Evropska komisija se je ponovno odločila podpreti vrsto projektov na temo trajnostnega upravljanja z mineralnimi surovinami, priprave strategij zmanjšanja odvisnosti od zunanjih virov, izkoriščanja sekundarnih surovin itd. Geološki zavod Slovenije nastopa kot partner v več projektih in s tem smo še okrepili naš vpliv na tem področju kljub relativno skromni razpoložljivosti z mineralnimi surovinami.

Upamo in pričakujemo, da se bo velika aktivnost slovenskih deležnikov s področja mineralnih surovin na mednarodnem področju končno ali slej kot prej poznala tudi doma. Tudi Slovenija še ima pomembne neizkoriščene potenciale na tem področju in vse bližje je trenutek, ko le sledenje evropskim direktivam in priporočilom in opiranje pri raziskavah na izključno evropske vire, ne bo več zadostno. Kljub majhnemu ozemlju in mnogoterim interesom pri koriščenju le-tega potrebujemo tudi lastne strategije in usmeritve. Veliki potenciali se kažejo predvsem pri izkoriščanju doslej praktično neraziskanih globokih geoloških struktur v Sloveniji.

Zahvaljujem se avtorjem prispevkov in čestitam sodelavcem uredništva za še en uporaben in berljiv, predvsem pa strokovno dovršen izdelek, bralcem pa želim prijetno branje.

SREČNO !

Ljubljana, september 2014

dr. Miloš Bavec, direktor


Bilten (PDF, 25MB)