RECALL

Naslov Odzivnost evropskih skupnosti ob lokalnih pojavih zemeljskih plazov
Povezava na spletno stran projekta RECALL
Program EC – Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)
Trajanje projekta 05/2015 – 04/2017
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Dr. Mateja Jemec Auflič

VSEBINA:

V gorskih in hribovitih predelih Evrope degradacija tal in zemeljski plazovi predstavljajo veliko grožnjo prebivalcem in okolju. Čeprav je bil v zadnjih letih tako na evropskem kot tudi na nacionalnem nivoju storjen velik napredek pri usklajevanju postopkov ocen stopnje tveganja in opredelitvi tematskih sklopov ter modelih za oceno verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, tovrstni načini preventive ne vključujejo scenarijev ustreznih preventivnih ukrepov in stroškov, ki lahko preko razvite aplikacije/orodja pomagajo lokalnim skupnostim pri zmanjševanju tveganja pred nastankom zemeljskih plazov in njihovem obvladovanju.

Projektne dejavnosti

Projekt RECALL je dvoletni projekt, razdeljen na 4 glavne vsebinske sklope:

 1. podrobna analiza trenutnega stanja ojačitvenih in preventivnih ukrepov ter stanje vzdrževanja opreme na 4 izbranih pilotnih območjih v Evropi, kjer skupno živi več kot 5000 prebivalcev in je verjetnost pojava plazu velika;
 2. specifično usposabljanje, namenjeno ustanovljenim 4 kooperativnim ekipam v sestavi lokalne civilne zaščite in izbranih skupin občanov, ki bodo redno spremljale meritev premikov plazu;
 3. izvedba manjših sanacijskih posegov na izbranih pilotnih območjih;
 4. razvoj 2 posebnih e-orodij: a) orodje, preko katerega bodo kooperativne ekipe obveščale lokalne skupnosti in b) orodje, ki bo v pomoč lokalnim skupinam pri načrtovanju in razporejanju finančnih/stroškovnih sredstev in oceni prioritetnih ukrepov
 5. Učinki projekta

  • Povečana zmogljivost ozemeljskih enot pri upravljanju razpoložljivih virov (finančnih in človeških)
  • Povečana zmogljivost ozemeljskih enot pri oceni prednostnih preventivnih ukrepov
  • Povečano vključevanje lokalnih skupnosti pri ukrepih za preprečevanje tveganj in strategij
  • Povečana zmogljivost lokalnih skupnosti pri razvoju strategij prilagajanja na podnebne spremembe
  • Večja vključenost preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v ekonomske in finančne plane in strategije
  • Boljše poznavanje ukrepov za preprečevanje plazov in nadaljevanje prizadevanj za doseganje teh ciljev na mednarodni ravni