Geološka karta Krasa 1 : 100.000

Bogdan Jurkovšek

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Geološke raziskave Krasa so v zadnjih dvajsetih letih potekale v okviru različnih raziskovalnih programov in projektov, ki jih je izvajal Geološki zavod Slovenije ob sofinanciranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Velik del raziskav, ki jih je vodil dr. Bogdan Jurkovšek (Geološki zavod Slovenije), je bil namenjen izdelavi nove geološke karte, vzporedno pa so bile izvedene tudi številne druge geološke raziskave, namen katerih je bil, razširiti poznavanja Krasa kot edinstvenega naravnega in kulturnega prostora.

Geološka karta Krasa 1 : 100.000 predstavlja posodobljeno združeno karto matičnega Krasa in je bila izdelana na osnovi Formacijske geološke karte južnega dela Tržaško-komenske planote 1 : 50.000 (Jurkovšek et al., 1996) in Geološke karte severnega dela Tržaško-komenske planote 1 : 25.000 (Jurkovšek, 2008, 2010). Obe karti temeljita na metodah sekvenčne stratigrafije, ki omogoča široko korelacijo genetsko sorodnih plasti. Karta je preglednega značaja in brez natančne topografske podlage, vendar vključuje vse glavne litostratigrafske enote in osnovne strukturno-tektonske elemente, ki so potrebni za splošno uporabo. Podrobnejši opisi litostratigrafskih enot so podani v legendi.

V pripravi je Geološka karta Krasa v merilu 1 : 50.000, izšla pa je tudi že monografija Geologija Krasa (Jurkovšek et al., 2013).

Literatura:

Jurkovšek, B., Toman, M., Ogorelec, B., Šribar, L., Šribar, Lj., Poljak, M. & Drobne, K., 1996: Formacijska geološka karta južnega dela Tržaško-komenske planote 1:50.000 : kredne in paleogenske karbonatne kamnine. Geological map of the southern part of the Trieste-Komen Plateau 1:50.000 : Cretaceous and Paleogene carbonate rocks. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, 143 pp., Ljubljana.

Jurkovšek, B., 2008: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25.000 = Geological Map of the Northern part of the Trieste-Komen Plateau 1:25.000. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Jurkovšek, B., 2010: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25.000, Tolmač = Geological Map of the Northern part of the Trieste-Komen Plateau 1:25.000, Explanatory Book, 72 pp., Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Jurkovšek, B., Cvetko Tešović, B. & Kolar-Jurkovšek, T., 2013: Geologija Krasa = Geology of Kras. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana (v tisku/in print).