VAMOS

Naslov Alternativen sistem rudarjenja
Povezava na spletno stran projekta VAMOS
Program HORIZON 2020
Trajanje projekta 02/2015 – 01/2018
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Dr. Gorazd Žibret

VSEBINA:

Ocene kažejo, da je vrednost neizkoriščenih virov surovin na globini od 500-1.000 metrov za okoli 100 milijard €, vendar pa fizikalni, ekonomski, socialni, okoljski in človeški faktorji omejujejo njihovo dostopnost za izkoriščanje.

iVAMOS! bo razvil novo varnejšo, čistejšo in manj opazno tehniko rudarjenja in dokazal svojo ekonomsko izvedljivost za izkoriščanje trenutno nedostopnih nahajališčih mineralnih surovin, s čimer bo spodbujal investiranje in pomagal k vzpostaviti domače proizvodnje mineralnih surovin znotraj EU. Izhajajoč iz uspešnih tehnik rudarjenja na oceanskem dnu si iVAMOS! z rudarskimi rešitvami prizadeva za ponovno odprtje zapuščenih in z vodo zalitih odprtih kopov, izkoriščanju še dostopnih in kvalitetnih zalog surovin brez velikih količin izkopane jalovine, in odprtju novih kopov na območju Evrope.

iVAMOS! bo oblikoval in izdelal inovativno avtomatizirano opremo za izkop in orodja za nadzor učinka na okolje, ki bo uporabljeno pri izvajanju terenskih testov v štirih rudarskih mestih v Evropi, s paleto različnih trdot kamnin in morfologijo rovov. iVAMOS! bo:

  1. razvil prototip opreme za podvodno in daljinsko upravljano rudarsko opremo;
  2. nadgradil trenutno tehnologijo za podvodno vizualno zaznavanje, prostorsko pozicioniranje in navigacijo;
  3. zagotovil celovito rešitev za učinkovit nadzor vpliva na okolje v realnem času;
  4. izvedel terenske poskuse prototipne opreme na opuščenih in neaktivnih rudnikih s široko vrsto tipov kamnin in na različnih podvodnih globinah, vključujoč testna območja v Angliji, na Portugalskem, v Španiji in v BiH;
  5. ocenil produktivnost in stroške delovanja rudarjenja in ekonomsko ponovno ocenil vire surovin EU;
  6. zagotovil sprejemljivost razvitih tehnologij na trgu, demonstriral ekonomiko koncepta in praktičnost rešitev;
  7. prispeval k družbeni sprejemljivosti nove tehnike pridobivanja skozi javne predstavitve v EU regijah.