INTRAW

Naslov Mednarodno sodelovanje na področju surovin
Povezava na spletno stran projekta INTRAW
Program HORIZON 2020
Trajanje projekta 02/2015 – 01/2018
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Dr. Gorazd Žibret

VSEBINA:

Projekt INTRAW bo opredelil in pregledal trenutno stanje v državah z razvito proizvodnjo mineralnih surovin, kot so Avstralija, Kanada, Japonska, Južna Afrika in Združene države Amerike, predvsem na področjih:

  • Raziskave in inovacije;
  • Politike in strategije glede surovin;
  • Izobraževanje;
  • Postopki dodeljevanja licenc in dovoljenj;
  • Sistemi poročanja podatkov;
  • Dobre prakse podjetij glede raziskovanja in izkoriščanja surovin;
  • Upravljanje in nadomestitev kritičnih mineralnih surovin.

Rezultat aktivnosti pregleda stanja v razvitejših državah bo uporabljen kot izhodišče za določitev in začetek Mednarodnega observatorija za surovine Evropske Unije, ki bo deloval kot obveščevalna infrastruktura za surovine na mednarodni ravni. Observatorij bo stalen in bo ostal v delovanju tudi po koncu projekta z jasno strategijo in pristopom upravljanja ter s ciljem vzpostaviti in vzdrževati močne dolgoročne odnose s ključnimi akterji na področju tehnologije surovin in znanstvenega napredka. Observatorij ne bo le stalno spremljal možnosti, ampak jih bo tudi aktivno spodbujal preko vzpostavljanja namenskih bilateralnih in multilateralnih shem financiranja in spodbud za sodelovanje na področju surovin med EU in tehnološko naprednejšimi državami zunaj meja unije.