T-JAM

Naslov Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu
Povezava na spletno stran projekta T-JAM
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013
Trajanje projekta 09/2009 – 10/2011
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Andrej Lapanje, Nina Rman, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt je pripomogel k poglobljenemu sodelovanju med upravljavci strateških termalnih vodnih virov in prepoznavanju prihodnjih možnosti za uporabo geotermalne energije na čezmejnem območju severovzhodne Slovenije in zahodne Madžarske. Projekt je prispeval k vzpostavitvi usklajenega in trajnostnega skupnega upravljanja in spremljanja geotermalnih vodonosnikov, ki so strateškega pomena za sosednje države. Vzajemna promocija in publikacija projektnih rezultatov bosta prispevali k višji ravni ozaveščenosti med sedanjimi in bodočimi uporabniki ter širšo javnostjo na obeh straneh meje.

Specifični čezmejni cilji projekta:

 • Izvedena raziskava in analiza na obmejnem območju za izdelavo celovite ocene prekomejnega termalnega vodonosnika,
 • Izdelan model vodonosnika, ki služi kot orodje za spremljanje in upravljanje s termalnimi vodnimi viri,
 • Pregledano trenutno stanje rabe termalne vode in toplotnih črpalk na upravičenem območju,
 • Predstavitev in promocija tehnologije toplotnih črpalk,
 • Opredelitev najboljše tehnološke prakse za uporabo termalne vode,
 • Izdelava napotkov za racionalno rabo termalne energije,
 • Kritična ocena obstoječih zakonodaj s področja upravljanja s termalnimi vodami in geotermalno energijo,
 • Predlog skupnega upravljanja in monitoringa termalnih vodonosnikov na čezmejnem območju.

Ciljne skupine

 • Uporabniki termalne vode (zdravilišča, rastlinjaki, daljinsko ogrevanje),
 • Državni, regionalni in občinski organi s področja urejanja prostora in varovanja okolja ter upravljanja z vodnimi viri,
 • Razvojne agencije,
 • Investitorji na upravičenem območju,
 • Prebivalstvo na upravičenem območja.