SARMa

Naslov Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo
Povezava na spletno stran projekta SARMa
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa 2007 - 2013
Trajanje projekta 05/2009 – 10/2011
Vloga GeoZS v projektu Vodilni partner
Kontakt na GeoZS Slavko V. Šolar, Gorazd Žibret

VSEBINA:

Agregati (drobljen kamen, pesek in gramoz) so ključnega pomena za infrastrukturo in gradnje. Države Jugovzhodne Evrope so bogate z agregati, vendar dobava ni usklajena znotraj ali zunaj območja. Glavni cilj projekta je razviti skupen pristop k (a) trajnostnemu upravljanju virov agregatov virov (SARM) in (b) načrtovanje trajnostne oskrbe (SSM) na treh ravneh: regionalni, nacionalni in transnacionalni. Projekt bo gradil temelje regionalnega centra o trajnostnem upravljanju agregatov in oskrbe.