PanGeo

Naslov Izboljšanje dostopnosti do geoloških informacij kot podpora GMES
Povezava na spletno stran projekta PanGeo
Program Sedmi okvirni program
Trajanje projekta 02/2011 – 01/2014
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Marko Komac, Jasna Šinigoj

VSEBINA:

PanGeo – Izboljšanje dostopnosti do geoloških informacij kot podpora GMES«, je projekt, financiran iz 7. Okvirnega programa, področje sodelovanje (SPA.2010.1.1-01 - Stimulating Development of Downstream GMES Services). Njegov cilj je omogočiti prost in odprt dostop do informacij o geoloških nevarnostih (geohazardih) kot podpora GMES. To bo doseženo z zagotavljanjem podatkov o geoloških nevarnostih dveh največjih mest iz vsake države Evropske unije (razen Cipra in Luksemburga, kjer bo obravnavano le eno mesto). Skupaj bo analizirano stanje 52-ih mest ali življenjski prostor okoli 13-ih % državljanov Evropske unije.