OneGeology Europe

Naslov Izdelava dinamične geološke karte sveta s strani geoloških zavodov sveta
Povezava na spletno stran projekta OneGeology Europe
Program Direktorat za informacijsko družbo Evropske Komisije
Trajanje projekta 08/2008 – 09/2010
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Miloš Bavec, Jasna Šinigoj

VSEBINA:

Digitalne geološke prostorske podatke bo lažje poiskati, dostopati do njih in jih uporabljati

Da bi olajšali odkrivanje, dostopnost in uporabo digitalnih geoloških prostorskih podatkov, si v projektu OneGeology Europe prizadevamo ustvariti dinamicne digitalne geološke kartografske podatke za Evropo. Tako bomo znatno pripomogli k napredku pobude INSPIRE, in sicer z razvojem sistemov in protokolov, ki bodo omogocili lažje raziskave, ogledovanje, nalaganje in razširjanje kljucnih evropskih prostorskih geoloških podatkov.

Projekt OneGeology Europe se bo ukvarjal z vprašanji licenciranja in vecjezikovnosti pri izmenjavi geološkega znanja in predstavil primere najboljše prakse pri dobavi in uporabi geoloških prostorskih podatkov v javnem in zasebnem sektorju.

OneGeology Europe je nadaljevanje svetovne pobude OneGeology, sestavlja pa ga združenje evropskih geoloških zavodov in predstavnikov uporabniške skupnosti.

Pobuda je mednarodna in resnicno mnogostranska.

Namen:

Geološki podatki so za družbo kljucnega pomena. Posledice rudarjenja, vulkanov, poplav, izhajanja radona, vpliva podtalnice, pogrezanja/plazov/ stabilnosti pobocij in onesnaženja obcutimo vsi. S prostorsko umestitvijo podatkov (to je na karti) si lažje predstavljamo ta pogosto zapletena razmerja med razlicnimi kamninami in usedlinami, ki jih najdemo po vsej Evropi.

koristi:

S projektom OneGeology Europe bodo postali geološki prostorski podatki, ki jih hranijo evropski geološki zavodi, javno znani in dostopni. Tako bodo lahko raziskovalci, svetovalci, okoljevarstveniki, gradbeniki, vodovodarji, zidarji, nacrtovalci ter lokalne, regionalne in nacionalne vlade svoje odlocitve sprejemali na podlagi vseh razpoložljivih informacij, vsak pa bo lahko izvedel tudi, kaj natancno je pod njegovimi nogami!

Evropa bo s projektom OneGeology Europe dobila vodilno vlogo v svetovni pobudiOneGeology.