I2GPS

Naslov Združitev interferometrije in GNSS za namene podrobnega monitoringa
Povezava na spletno stran projekta I2GPS
Program Sedmi okvirni program
Trajanje projekta 01/2010 – 03/2011
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Marko Komac, Miloš Bavec

VSEBINA:

Z metodo InSAR je možno spremljati vertikalne premike manjše od milimetra. Uporabna je na različnih področjih, na primer za prepoznavanje in opazovanje premikov zemeljskega površja zaradi zemeljskih plazov, vulkanske ali tektonske aktivnosti, za določevanje stabilnosti objektov ali posledic črpanja podzemne vode.

InSAR metoda je uporabna, ko se na opazovanem območju nahajajo stalni sipalci radarskega signala (ang. persistent scatterers). Stalni sipalci so lahko naravni (izdanki kamnin) ali umetni objekti (stavbe, infrastruktura z ostrimi robovi…). V primeru, da na opazovanem območju ni ustreznih stalnih sipalcev, je nujna dodatna postavitev namenskih umetnih objektov, ki odbijajo radarske signale (npr. kotni odbojniki – ang. Corner Reflectors (CR) ali prenosni aktivni oddajniki – ang. Compact Active Transponders (CAT)).

Natančnost, ki jo dosega metoda je velika, problem pa predstavlja dostopnost do SAR satelitskih podob, saj so za opazovano območje zaradi povratnih dob preletov satelitov na voljo le enkrat na vsakih nekaj tednov. Z združitvijo podatkov, pridobljenih s pomočjo metode InSAR in sistema GNSS, želimo v okviru projekta I2GPS je povečati uporabnost vsake od uporabljenih tehnik in obenem doseči potrebno raven ko-registracije med podatki obeh tehnik. Cilj projekta je izdelati integrirano InSAR/ GNSS enoto in celovito orodje za izvajanje ko-registracije interferomertičnih SAR podatkov in GNSS podatkov z:

  • združitvijo antene GNSS sprejemnika z anteno CAT na isti platformi, s čimer bi bila zagotovljena ko-registracija milimetrske natančnosti in obenem zagotoviti skladnost / ujemanje med meritvami obeh uporabljenih tehnik;
  • razvojem skupnega orodja za obdelavo podatkov ter njegovim terenskim testiranjem, ki bi podalo nivo učinkovitosti pristopa in orodja;
  • razvojem in izdelavo poslovnega načrta za nadaljnjo komercialno izkoriščanje končnih izdelkov projekta in s seznanjanjem potencialnih uporabnikov z rezultati projekta, s čimer se bo povečala možnost uporabe GNSS in GMES.

Pregled projekta in možnih načinov uporabe tehnike je mogoče najti v I2GPS presentation.pdf in v predstavitvi PSInSAR metode.