EO-MINERS

Naslov Opazovanje in nadzor okoljskih in družbenih vplivov raziskovanja in pridobivanja mineralnih surovin z uporabo metod daljinskega zaznavanja
Povezava na spletno stran projekta EO-MINERS
Program Sedmi okvirni program
Trajanje projekta 01/2010 – 11/2013
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Slavko V. Šolar, Gorazd Žibret

VSEBINA:

Projekt EO-MINERS programa OP7 bo, kot že ime pove, uporabil razpoložljivo znanje in podatke, skupaj z obstoječo in novo tehnologijo in znanstvenimi metodami in orodji opazovanja zemlje, za spremljavo nad izkoriščanjem mineralnih surovin in rudarjenjem od koncepta do zaključka in opazoval, spremljal in zagotavljal informacije za upravljanje vplivov na okolje in družbo.