AlpWaterScarce

Naslov Strategije upravljanja z vodnimi viri za preprečevanje pomanjkanja vode na območju Alp
Povezava na spletno stran projekta AlpWaterScarce
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje Območje Alp 2007 - 2013
Trajanje projekta 10/2008 – 09/2011
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Mihael Brenčič, Barbara Simić

VSEBINA:

Glavna izziva tega projekta sta ustvariti lokalni Sistem zgodnjega opozarjanja proti pomanjkanju vode v Alpah, ki temelji na zanesljivem in celoletnem spremljanju in modeliranju ter je močno in aktivno vpet v forum zainteresiranih strani, povezanih prek primerjalnih in kontrastnih regij v Alpah. Sistem zgodnjega opozarjanja temelji na povezanosti in izboljšanju spremljanja in skupka kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki izhajajo iz človekovega rabe vode v izbranih pilotnih regijah v Franciji, Italiji, Avstriji, Sloveniji in Švici. Cilji so za izvajanje upravljanja z vodami na kratkoročni (letni) ravni, kot tudi dolgoročni (bodoči scenariji) ravni, ki temelji na modeliranju v okviru podnebnih sprememb in antropogenih scenarijev. Prihodnje pomanjkanje bi bilo potrebno napovedati in preprečiti z inovativnimi ukrepi za blažitev in prilagajanje. Ozaveščanje in interakcija z zainteresiranimi stranmi bo predstavljala pomemben del identifikacije problemov, sodelovanje pri projektu, razširjanju rezultatov in izvajanje novih pristopov.