HYDRO KARST

Naslov Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir
Povezava na spletno stran projekta HYDRO KARST
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013
Trajanje projekta 02/2012 – 01/2015
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Janko Urbanc, Tamara Ferjan Stanič, Barbara Simić

VSEBINA:

Projekt HYDRO KARST združuje 3 italijanske in 4 slovenske partnerje financira se iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih skladov.

Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa.

Rezultati izvajanja projekta so:

  • vzpostavitev enotne georeferencirane podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov,
  • izdelava enotnih kartografskih podlag,
  • sklenitev protokolov o sodelovanju,
  • določitev ukrepov za promocijo in uresničenje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, predvsem tistih, ki se nanašajo na pitno vodo,
  • razvoj sistemov skupnega poseganja v nujnih primerih,
  • oblikovanje skupnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj,
  • promocija posegov za varčevanje z vodo,
  • učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja,izboljšanje kakovosti pitne vode.