INCOME

Naslov Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov – povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov izboljšanja stanja
Povezava na spletno stran projekta INCOME
Program LIFE+ Programme 2007-2013
Trajanje projekta 01/2009 – 06/2012
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Mitja Janža, Barbara Simić

Vsebina:

Projekt INCOME (LIFE07 ENV/SLO/000725) skrbi za učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja.

Cilji in namen:

Osnovna cilja projekta INCOME sta razvoj integriranega sistema za podporo v odločanju (DSS) in predlog izvedljivega in sprejemljivega programa aktivnosti za podporo upravljanju z občutljivo ''urbano'' podzemno vodo v aluvialnih vodonosnikih pod visoko urbaniziranim področjem Mestne občine Ljubljana.