Restca

Naslov Izboljšanje Z&T kapacitet dveh nastajajočih raziskovalnih centrov v Srbiji in Sloveniji
Povezava na spletno stran projekta Restca
Program Sedmi okvirni program
Trajanje projekta 05/2008 – 04/2011
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Robert Šajn

Projekt RESTCA je del sedmega okvirnega programa (FP7) Evropske komisije. Pod moto: "jutrišnji odgovori se oblikujejo že danes" 7OP je glavni instrument EU za financiranje raziskav v Evropi.

RESTCA je usmerjen v krepitev znanstvenih in tehnoloških standardov dveh obetavnih raziskovalnih centrov, ki imajo velik potencial za proučevanje naravnih in industrijskih trdnih onesnaževal: University of Belgrade - Fakulteta za rudarstvo in geologijo, Srbije (UB-FMG) in Oddelek za geokemije in okoljska geologija, Geološki zavod Slovenije (GeoZS). Te institucije se bodo vzpostavili strateško partnerstvo med seboj in z Inštitutom za geoznanost, Oddelek za mineralogijo Univerze v Frankfurtu, Nemčija (GUF).

Glavni cilji projekta so: (i) krepitev mednarodnega sodelovanja na področju mrežnega povezovanja in partnerstva med UB-FMG, GUF in GeoZS in vzpostavitev brain-gain okolju, (ii) izboljšanje gradivo raziskovalne standarde na UB-FMG z obnova in dograditev objektov, (iii) za izkoriščanje rezultatov raziskav in tehnološkega demonstracija GeoZS in UB-FMG in jih spodbujati, da nacionalne / regionalne centre odličnosti, (iv) povezovanje med institucijami iz evropske regije konvergence in zahodne Balkan, (v) spodbujanje ideje okvirnega programa 7. EU, in (vi) izravnava učinke "bega možganov" v Srbiji.