SNAP-SEE

Naslov Načrtovanje trajnostnega gospodarjenja s kamenimi agregati v jugovzhodni Evropi
Povezava na spletno stran projekta SNAP-SEE
Program Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa 2007 – 2013
Trajanje projekta 10/2012 – 09/2014
Vloga GeoZS v projektu Projektni partner
Kontakt na GeoZS Gorazd Žibret, Snježana Miletič, Barbara Simić

 

Namen:

Kameni agregati igrajo pomembno vlogo v ekonomskem razvoju vsake države, hkrati pa ima lahko njihovo pridobivanje nezanemarljiv vpliv na okolje in družbo. Zato je zagotavljanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati pomemben izziv. Projekt SNAP-SEE se osredotoča na razvijanje in razširjanje orodij za načrtovanje trajnostne oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi (SEE).

Projekt SNAP-SEE je zasnovan na temeljih predhodnega projekta Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo (SARMa). Zaradi razlik v preteklem razvoju znotraj območja Jugovzhodne Evrope obstajajo različni pristopi k upravljanju, načrtovanju in oskrbi z agregati, ki zmanjšujejo učinkovitost rabe naravnih virov in lahko zavirajo gospodarski razvoj v regiji.

Te lahko strnemo kot:

 • Razlike v politikah upravljanja z mineralnimi surovinami;
 • Veliko zakonov in drugih pravnih aktov obravnava oskrbo s kamenimi agregati, kar otežuje usklajeno delovanje različnih regulatorjev, hkrati pa zmanjšuje preglednost;
 • Pomanjkljivo poznavanje koncepta trajnostne oskrbe s kamenimi agregati (SARM) in načrtovanja oskrbe iz različnih virov (SSM);
 • Neusklajenost pri načrtovanju oskrbe iz primarnih in sekundarnih virov kamenih agregatov.

Izzivi:

Načrtovane rešitve, s katerimi bomo v sklopi projekta SNAP-SEE poizkušali zmanjšati prej omenjene probleme, so:

 • Usklajeno načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati, ki spodbuja sodelovanje med različnimi deležniki in zagotavlja skladnosti regulativnih pravil;
 • Celovito načrtovanje oskrbe s primarnimi in sekundarnimi agregati, ki obsega tudi povečanje učinkovitosti rabe virov;
 • Usposabljanje človeških virov za reševanje predhodno omenjenih težav;
 • Spodbujanje komunikacije med različnimi skupinami, ki bi zagotovila, da bi načrtovanje upoštevalo potrebe vseh ciljnih skupin.

Cilji:

Cilj projekta SNAP-SEE je razviti orodje za načrtovanje trajnostne oskrbe z agregati, ki bo služilo kot opora nacionalnemu in regionalnemu načrtovanju oskrbe s primarnimi ter sekundarnimi kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope, orodje bo vsebovalo:

 • SNAP-SEE vizijo celostnega in obsežnega načrtovanja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati na območju Jugovzhodne Evrope;
 • Priročnik o usposabljanju človeških virov ter o posvetovanjih med različnimi interesnimi skupinami;
 • Priročnik o metodah za zbiranje in analiziranje podatkov; in
 • Shemo načrtovanja oskrbe s kamenimi agregati, ki bo vsebovala različne scenarije, načela in pristope pri uveljavljanju načel trajnostne oskrbe.