Mineralne surovine v letu 2012

Pred vami je nova, tokrat deveta številka biltena Mineralne surovine. Kot je že navada, vam poroča o stanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, s poudarkom na preteklem letu, in prinaša zanimive članke. V prvem delu so zbrani statistični podatki o proizvodnji ter o zalogah in virih mineralnih surovin. Surovine za gradbeništvo, po obsegu največja skupina, so še posebej predstavljene, zlasti zadnja tri leta (2010, 2011, 2012). Podana je tudi primerjava zadnjih dveh petletnih obdobij glede proizvodnje ter zalog in virov nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji. V drugem delu so letna poročila raznih inštitucij in društev.

V tretjem delu biltena je več člankov, predstavljeni so peskokopi kremenovega peska, kamnolom apnenca, pomen raziskav in elaboratov, ravnanje s tehnološkimi vodami ter geotermalni viri. Sledijo kratka poročila o štirih evropskih projektih, kjer so udeleženi slovenski raziskovalci in strokovnjaki: EuroGeoSource s področja oskrbe z energijo in mineralnimi surovinami, ki se je zaključil v letu 2013, projekt RoofOfRock s področja naravnega kamna, SNAP-SEE s področja trajnostne oskrbe s kamenimi agregati, ter ReBirth s področja recikliranja gradbenih odpadkov. Na koncu je predstavljena monografija Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin – površinski kopi, II. del, ki je izšla lansko leto.

Žal še vedno ne moremo poročati optimistično o dogajanju v letu 2012 na področju mineralnih surovin v Sloveniji. Gospodarski krizi, zlasti v gradbeništvu, še ni videti konca. Proizvodnja surovin za gradbeništvo še vedno pada, enako velja tudi za ostale nekovinske mineralne surovine. V letu 2007 je proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin z 28,3 milijonov ton dosegla višek, do leta 2012 je upadla za več kot polovico, in sicer na 12,2 milijona ton. Surovine za gradbeništvo so daleč največja skupina med njimi, zato je pri njih podobna situacija, višek v letu 2007 z 22,8 milijonov ton in padec na 9,2 milijona ton v letu 2012.

S področja zakonodaje je bil v letu 2012 pripravljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu, ki pa še ni sprejet. Pripravljena je bila tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, ki je bila sprejeta v juliju 2013.

Vsega, kar lahko najdete v letošnjem biltenu, ne bi bilo brez prizadevnih sodelavcev, oblikovalcev biltena in avtorjev prispevkov. Iskrena hvala vsem! Sedaj pa vabim vas, spoštovani bralci, da čim večkrat posežete po njem in ga prebirate. Uredništvo kakor tudi vsi zunanji sodelavci si želimo, da pohvale poveste naprej, kritike pa najprej nam.

SREČNO !

Ljubljana, avgust 2013

Andreja Senegačnik, urednica


Bilten (PDF, 37MB)