Mineralne surovine v letu 2010

Leto je naokoli in na ekranu gledate ali imate pred seboj tiskani izvod letošnjega biltena Mineralne surovine, ki je že sedmi po vrsti. Letošnji bilten je po osnovnih značilnostih (vsebina, obseg, format, karta kot priloga) podoben biltenom prejšnjih let. V njem boste našli podatke o proizvodnji, informacije o dogodkih v letu 2010, kakor tudi ostale stalne rubrike in zanimive članke.

V letu dni od zadnje številke smo priča burnemu dogajanju na področju mineralnih surovin v Sloveniji, Evropski uniji in tudi drugje po svetu. V Sloveniji se je močno poglobila kriza v gradbeništvu, velika gradbena podjetja so (bila) v stečaju, proizvodnja mineralnih surovin za gradbeništvo je padla od skoraj 23 milijon ton (2007) na slabih 14 in pol milijona ton (2010), kar je več kot tretjina, medtem ko je proizvodnja mineralnih surovin za gradbeno industrijo padla iz 4,42 milijona tona na 2,65 oziroma za več kot 40 odstotkov. Ob teh številkah, ki tudi kažejo na močan pretres v gradbeništvu, ter napovedih o zmanjšanju javnih investicij ne moremo biti optimisti ter predvidevati hitrega okrevanja gradbenega sektorja, kot največjega kupca mineralnih surovin v Sloveniji.

Na nivoju Evropske unije je bilo zadnje leto tudi precej živahno, oskrba z mineralnimi surovinami je postala ena osrednjih tem evropskih institucij, vrstijo se javne konzultacije o okviru mineralnih politik držav članic. Evropska komisija je februarja 2011 objavila drugo sporočilo »Reševanje izzivov na blagovnih borzah in na področju surovin«, poleg tega pa pričela oblikovati dokument, ki bo področje mineralnih surovin predlagal za eno od iniciativ Inovacijskega partnerstva. Obe aktivnosti sodita pod okrilje Pobude za surovine – zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi iz konca leta 2008.

Precej držav članic je že ali je v fazi oblikovanja usmeritev na področju oskrbe z mineralnimi surovinami, po zakonu o rudarstvu (ZRud-1) tudi Slovenija (državna rudarska strategija).

Pomemben del prizadevanj Evropske komisije je spodbujanje raziskav in razvoja na področju oskrbe z mineralnimi surovinami. Že lansko leto smo poročali o povečanem številu evropskih projektov, letos pa lahko dodamo, da je poleg potekajočih projektov izšel razpis še za dodatne. Pozivi za raziskave obsegajo tako raziskave oskrbe iz primarnih virov (nahajališče, mineralne surovine, rudarske tehnologije, bogatenje in predelava) kakor tudi iz sekundarnih (recikliranje, zamenjava materialov). Poleg tega je predmet razpisov tudi doseganje večje energetske in materialne učinkovitosti.

Na koncu naj se, kot vedno do sedaj, zahvalim prizadevnim sodelavcem, oblikovalcem biltena ter avtorjem prispevkov, in povabim bralce, da čim večkrat vzamejo bilten v roke in ga prebirajo. Uredništvo kakor tudi vsi zunanji sodelavci si želimo, da pohvale poveste naprej, kritike pa najprej nam.

SREČNO !

Ljubljana, avgust 2011

dr. Slavko V. Šolar


Bilten (PDF; 22 MB)

Pregledna karta nahajališč mineralnih surovin v Sloveniji (PDF; 5,1 MB)