5. SLOVENSKI GEOLOŠKI KONGRES
Velenje, 3.–5. oktober 2018

 

Organizatorja Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Mestna občina Velenje (MOV).

Donatorji

Kongres je bil ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov posvečen tudi širjenju zavedanja o pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav. Po našem prepričanju je ravno ta dialog nujen pogoj za razvoj obeh sfer in posledično za razvoj informirane, na znanju temelječe družbe, družbe 5.0.

Cilj kongresa je bil tudi povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo, med katere sodijo tudi:

 • načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov;
 • premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi, odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov;
 • ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor;
 • ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti
 • ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije.

Kongres smo videli tudi kot priložnost, da snovalce politik opozorimo na problem zakonske (ne)urejenosti statusa geološkega strokovnega dela. Z vrsto obkongresnih dejavnosti smo prebivalcem Velenja z okolico predstavili pomen rudarske industrije in približali geologijo najširši javnosti.

Za uresničitev zadanih ciljev smo na kongres povabilio domače in tuje raziskovalce, strokovnjake v vseh vejah geoznanosti in geotehnologe, uporabnike (v prvi vrsti predstavnike pristojnih ministrstev, direkcij in agencij za energijo, infrastrukturo, mineralne surovine, rudarstvo, vode itd) ter študente, na dogodke, ki smo jih v Velenju organizirali ob kongresu, pa tudi širšo javnost.

 

TEMATIKE

Zastopana so bila vsa področja temeljne in aplikativne geologije:

 • geoetika
 • geofizika
 • geohazard
 • geokemija
 • geologija krasa
 • geologija kvartarja
 • geološke naravne vrednote
 • geološki informacijski sistemi
 • geomehanika
 • geomorfologija
 • geotehnika in materiali
 • hidrogeologija
 • inženirska geologija
 • mineralne surovine in rudarstvo
 • mineralogija
 • paleontologija
 • petrologija
 • predstavitev projektov
 • popularizacija geologije
 • sedimentologija
 • stratigrafija
 • strukturna geologija

 

URADNA JEZIKA

Slovenščina in angleščina

Novice


26.09.2018 - sreda

Objavljena sta natečaja za najboljši poster in najboljšo študentsko predstavitev. Dodan je seznam obkongresnih dogodkov in zemljevid prizorišč.

Udeležence, ki se boste udeležili tudi GeoTEKa in županovega sprejema, spodbujamo, da že v torek, 2. 10. med 17.15 in 19.15 v Hotelu Paka opravite registriracijo.


07.09.2018 - petek

Objavljeni so posodobljeni program in razpored predavanj ter postrskih predstavitev.


10.08.2018 - petek

Objavljeni so seznam prijavljenih povzetkov in navodila za pripravo predstavitev.

Dodano je vabilo za prijavo na GeoTEK.


22.06.2018 - petek

V zavihku REZULTATI se nahajajo rezultati 5. SGK fotografskega natečaja.

Čestitamo nagrajencem in se lepo zahvaljujemo za sodelovanje vsem udeležencem natečaja.


19.06.2018 - torek

Spletna prijava na 5. slovenski geološki kongres zaprta in oddaja povzetkov ni več možna.

Na kongres se še vedno lahko prijavite brez prispevkov tako, da nam na e-naslov pošljete izpolnjen obrazec, ki ga boste našli na dnu kongresne spletni strani v zavihku Prijava. Prijava bo možna tudi še na kongresu v Velenju. Za vse prijave veljajo enake cene kotizacij kot do sedaj.

Zaradi podaljšanega roka za oddajo prispevkov se je nekoliko zamaknil tudi datum, ko boste prejeli recenzirane povzetke, ki zahtevajo popravke in/ali dopolnitve oziroma obvestilo o sprejetju ustreznih, obvestilo o načinu predstavitve (če smo vaš prispevek zaradi velikega števila prijavljenih predavanj predlagali za predstavitev v obliki posterja) in predračun za plačilo kotizacije.
Vse to boste prejeli do 26. 6. Prosimo vas, da pred tem obvestilom ne plačujete kotizacij.

Prizorišče kongresa

Kongres je potekal v Hotelu Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje.

Hotel Paka

Hotel Paka je sodoben mestni in poslovno-konferenčni hotel v središču mesta. Hotel ima 52 sob in 6 sodobno opremljenih konferenčnih prostorov, restavracijo in slaščičarno, brezplačno varovano garažo, brezplačno parkirišče na prostem, štiri finske savne in kozmetični salon. Na voljo je brezžični internet, v računalniški sobi so na razpolago računalniki, možno je tiskanje in fotokopiranje.

Zemljevid prizorišč – mesto Velenje

Zemlevid Velenje

Zemljevid prizorišč – mestno središče

Zemlevid mestno središče

Organizacijski odbor

 • Matevž Novak, predsednik
 • Miloš Bavec
 • Miša Bizjak
 • Bernarda Bole
 • Staška Čertalič
 • Marijana Hrženjak
 • Tadeja Jegrišnik
 • Matija Križnar
 • Lidija Levičnik
 • Miloš Markič
 • Suzana Macolič
 • Marko Mehle
 • Kim Mezga
 • Darinka Pek Drapal
 • Ana Petkovšek
 • Nina Prkić Požar
 • Nina Rman
 • Saša Sevčnikar
 • Urša Šolc
 • Martin Tancar
 • Marko Zakrajšek
 • Petra Žvab Rožič

Znanstveni odbor

 • Jure Atanackov, GeoZS, Slovenija
 • Miloš Bavec, GeoZS, Slovenija
 • Mojca Bedjanič, ZRSVN, Slovenija
 • Harald Biester, IGÖ, Nemčija
 • Mihael Brenčič, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Bogomir Celarc, GeoZS, Slovenija
 • Renato R. Colucci, ISMAR CNR, Italija
 • Karmen Fifer Bizjak, ZAG, Slovenija
 • Luka Gale, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Špela Goričan, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Andrej Gosar, ARSO, NTF UL, Slovenija
 • Mateja Gosar, GeoZS, Slovenija
 • Uroš Herlec, NTF UL, Slovenija
 • Petra Jamšek Rupnik, GeoZS, Slovenija
 • Mitja Janža, GeoZS, Slovenija
 • Mateja Jemec Auflič, GeoZS, Slovenija
 • Miha Jeršek, PMS, Slovenija
 • Jernej Jež, GeoZS, Slovenija
 • Tjaša Kanduč, IJS, Slovenija
 • Tea Kolar-Jurkovšek, GeoZS, Slovenija
 • Marko Komac, FGG UL, Slovenija
 • Tvrtko Korbar, HGI, Hrvaška
 • Adrijan Košir, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Sabina Kramar, ZAG, Slovenija
 • Marjan Lenart, PV, Slovenija
 • Janko Logar, FGG UL, Slovenija
 • Sonja Lojen, IJS, Slovenija
 • Miloš Markič, GeoZS, Slovenija
 • Tamara Marković, HGI, Hrvaška
 • Matjaž Mikoš, FGG UL, Slovenija
 • Ana Mladenovič, ZAG, Slovenija
 • Giovanni Monegato, IGG CNR, Italija
 • Matevž Novak, GeoZS, Slovenija
 • Tina Peternel, GeoZS, Slovenija
 • Ana Petkovšek, FGG UL, Slovenija
 • Tomislav Popit, NTF UL, Slovenija
 • Nina Rman, GeoZS, Slovenija
 • Duška Rokavec, GeoZS, Slovenija
 • Boštjan Rožič, NTF UL, Slovenija
 • Dragomir Skaberne, GeoZS, Slovenija
 • Martina Stupar, ZRSVN, Slovenija
 • Teodora Szőcs, MFGI, Madžarska
 • Robert Šajn, GeoZS, Slovenija
 • Jasna Šinigoj, GeoZS, Slovenija
 • Andrej Šmuc, NTF UL, Slovenija
 • Sašo Šturm, IJS, Slovenija
 • Mirka Trajanova, GeoZS, Slovenija
 • Tomaž Verbič, Arhej d.o.o., Slovenija
 • Timotej Verbovšek, NTF UL, Slovenija
 • Marko Vrabec, NTF UL, Slovenija
 • Nadja Zupan Hajna, IZRK ZRC SAZU, Slovenija
 • Manja Žebre, GeoZS, Slovenija
 • Gorazd Žibret, GeoZS, Slovenija
 • Petra Žvab Rožič, NTF UL, Slovenija

Program

Program kongresa:

Razpored predstavitev

Natečaja za najboljše predstavitve


Natečaj za najboljši poster

Prijava na natečaj ni potrebna. Obravnavani bodo vsi predstavljeni posterji. Za najboljši poster bo podeljena nagrada.

Ocenjevalna komisija: Luka Gale, Petra Žvab Rožič, Rok Brajković

Nagrada:
Vrednostni bon tovarne obutve Alpina.
Razglasitev in podelitev nagrade bo na zaključni slovesnosti, v četrtek, 04. 10. 2018.Natečaj za najboljšo študentsko predstavitev

Prijava na natečaj ni potrebna. Nagradili bomo tri najboljše študentske predstavitve (predavanje ali poster) po izboru komisije.

Nagrade:
Vrednostni boni tovarne obutve Alpina.
Razglasitev in podelitev nagrad bo na zaključni slovesnosti, v četrtek, 04. 10. 2018.

Rezultati natečaja

Komisija v sestavi Luka Gale, Petra Žvab Rožič in Rok Brajković je podelila nagrade:

Za najboljši poster

1. nagrada: Lan Zupančič, Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete UL

s soavtorji: Galena Jordanova, Ana Grkman, Lucija Slapnik, Kevin Žagar, Klavdija Prašnikar, Aljana Vidmar, Ana Kandare, Matjaž Srša, Martin Vrabec, Nace Pušnik, Marko Vrabec in Timotej Verbovšek
za predstavitev prispevka Projekt KamPlaz: Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja - projekt Po kreativni poti (PKP)

2. nagrada: Nina Valand, Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete UL

s soavtorji: Dominik Božič, Katarina Kadivec, Anja Škerjanc, Tadej Abram, Aja Knific Košir, Klemen Babuder, Sašo Vozlič, Rok Brajković, Helena Gabrielčič Tomc, Jože Guna, Žiga Fon in Petra Žvab Rožič
za predstavitev prispevka KamenCheck: učni pripomoček za določevanje tipičnih slovenskih kamnin

3. nagrada: Tea Novaković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

s soavtorji: Borna Lužar Oberiter, Bojan Matoš, Lara Wacha and Adriano Banak
za predstavitev prispevka The provenance of Quaternary sediments from Bilogora Mt. (Croatia)

Za najboljšo študentsko predstavitev

Nagrada: Valentina Pezdir, Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete UL

s soavtorjema: Balázs Székely in Marko Vrabec
za najboljše študentsko predavanje s predstavitvijo prispevka Analiza geomorfnih indikatorjev tektonske aktivnosti na prehodu iz Posavskih gub v Ljubljansko kotlino v Tunjiškem gričevju

Seznam prijavljenih povzetkov

AVTOR(-JI)
(podčrtani soavtor bo predstavljal prispevek)
AUTHOR(-S)
(the underlined is the presenting co-author)
NASLOV POVZETKA
ABSTRACT TITLE
NAČIN PREDSTAVITVE
MODE OF PRESENTATION
Dietmar Adam The role of engineering geologists in geotechnical engineering vabljeno predavanje
invited lecture
Mashal Alawi, Horst Kämpf, Maria Börger, Patryk Krauze, Andrej Voropaev, Dirk Wagner, Nina Rman Microbiological and geochemical survey of mineral- and thermal waters of the westernmost part of the Pannonian Basin (SE Austria/NE Slovenia) poster
Jasminka Alijagić, Robert Šajn Ocena in modeliranje čezmejnega razširjanja onesnaženosti na poplavnem območju reke Drave predavanje
oral presentation
Ruth E. Allington Breaching the boundaries between Science and Profession - an imperative for geoscience in the service of society plenarno predavanje
keynote lecture
Jure Atanackov, Petra Jamšek Rupnik, Igor Rižnar, Miloš Bavec, Lorenzo Petronio, Michael Cline, Michael Logan Cline, Richard Quittmeyer High-resolution seismic reflection surveys in the Krško basin predavanje
oral presentation
Jure Atanackov, Petra Jamšek Rupnik, Bogomir Celarc, Matevž Novak, Anže Markelj, Blaž Milanič, Jernej Jež, Polona Zupančič, Barbara Šket-Motnikar, Martina Čarman, Mladen Živčić, Andrej Gosar Podatkovna baza in karta aktivnih prelomov in potresnih virov v Sloveniji poster
Werner Balderer, Fanny Leuenberger Comparison of main chemical composition of groundwater, mineral and thermal water originating of tectonic active areas from eastern Turkey, Azerbaijan and western Iran predavanje
oral presentation
Miloš Bavec, Michael Cline, Jure Atanackov, Petra Jamšek Rupnik, Michael Logan Cline, Igor Rižnar, Mladen Živčić, Richard Quittmeyer Novejše geološke in seizmotektonske raziskave v Krški kotlini in načrtovanje zahtevnih infrastrukturnih objektov predavanje
oral presentation
Špela Bavec, Mateja Gosar, Harald Biester Geokemične raziskave v urbanem območju Idrije predavanje
oral presentation
Mojca Bedjanič, Darja Komar, Lenka Stermecki, Danijela Modrej, Gerald Hartmann, Sandra Zvonar Karavanke UNESCO Globalni Geopark za splošno javost predavanje
oral presentation
Harald Biester The role of hydrology for metal dispersion and risk assessment in polluted mining areas vabljeno predavanje
invited lecture
Vječislav Bohanek, Sibila Borojević Šoštarić Ongoing EIT RawMaterials projects of UNIZG-RGNF predavanje
oral presentation
Dominik Božič, Aleš Šoster, Matej Dolenec, Marko Štrok Rb-Sr radiometrična datacija pohorskega gnajsa predavanje
oral presentation
Branka Bračič Železnik, Barbara Čenčur Curk, Jerca Praprotnik Kastelic, Anja Torkar, Ajda Cilenšek, Primož Banovec Ali je mogoče umestiti rezervni vodni vir v urbano okolje? predavanje
oral presentation
Rok Brajković, Mojca Bednjanič, Nina Rman, Neža Malenšek, Matevž Novak, Petra Žvab Rožič Sistematičen pregled geoloških vsebin v učnih načrtih in učbenikih za osnovne šole in gimnazije predavanje
oral presentation
Dea Brunović, Slobodan Miko, Zoran Peh, Nikolina Ilijanić, Ozren Hasan, Tena Kolar, Martina Šparica Miko Micropalaeontological and geochemical characterization of Holocene sediments in coastal karst dolines under the marine influence (Island of Cres, Adriatic sea) predavanje
oral presentation
Ana Burger, Marko Tukić, Andreja Senegačnik, Duška Rokavec Spletna aplikacija Rudarska knjiga predavanje
oral presentation
Ina Cecić Potres 29. januarja 1917 pri Brežicah predavanje
oral presentation
Bogomir Celarc, Jernej Jež, Adrijan Košir, Marko Vrabec, Andrej Lapanje, Dejan Šram, Simon Mozetič Nove strukturno geološke ugotovitve na trasi 2. tira Divača-Koper predavanje
oral presentation
Sonja Cerar, Joerg Prestor, Brigita Jamnik, Primož Auersperger, Simona Pestotnik, Petra Meglič Napovedovanje trenda pojavov novodobnih onesnaževal v sledovih v podzemni vodi predavanje
oral presentation
Tim Cifer, Špela Goričan, Hans-Jürgen Gawlick, Matthias Auer Pliensbachijski radiolariji z Rettensteina (Severne Apneniške Alpe, Avstrija) predavanje
oral presentation
Michael Logan Cline, Jure Atanackov, Miloš Bavec, Michael Cline, Igor Rižnar, Petra Jamšek Rupnik, Sally Lowick, Tammy Rittenour, Richard Quittmeyer Recent updates to the geochronological constraints in the Krško basin and surrounding region predavanje
oral presentation
Vitor Correia Societal challenges of the XXI century: putting geology at centre stage plenarno predavanje
keynote lecture
Blanka Cvetko Tešović, Maja Martinuš, Igor Vlahović Facies and biostratigraphy of the latest Maastrichtian to earliest Palaeocene platform carbonates of the Island of Brač (Croatia) predavanje
oral presentation
Teja Čeru, Ela Šegina, Martin Knez, Čedomir Benac, Matej Dolenec, Andrej Gosar Uporaba georadarja pri raziskavah brezstropnih jam predavanje
oral presentation
Vlasta Ćosović, Katica Drobne From (Neo)Tethys to Peritethys: the role of the Priabonian index species Nummulites fabianii from NE Slovenia and N Croatia poster
Irena Debeljak Fosilni proboscidi iz Šaleške doline predavanje
oral presentation
Evica Divković-Golić, Boban Jolović, Spasoje Glavaš Mineral resources potential of the Republic of Srpska predavanje
oral presentation
Matej Draksler, Duška Rokavec, Urša Šolc, Tina Zajc Benda Projekt RESEERVE - mineralni potencial JV Evrope poster
Katica Drobne, Johannes Pignatti, Haris Ibrahimpašić, Vlasta Ćosović, Beatrice Fornaciari, Cesare A. Papazzoni, Nevio Pugliese, Mladen Trutin A reappraisal of the Paleogene index species of the genus Alveolina from the Adriatic region predavanje
oral presentation
Karmen Fifer Bizjak, Andraž Geršak, Stanislav Lenart Uporaba velike strižne celice v geotehnični praksi poster
Elena Filimonova, Iliya Chiganov Analysis of pumping test data under different conditions poster
Julija Fux, Tina Živec The challenges of performing investigations and result analysis combined by a 3D geological model for the new Karavanke tunnel tube poster
Martin Gaberšek, Mateja Gosar, Miloš Miler Ugotavljanje preteklega onesnaževanja v mestnem okolju z analizo podstrešnega prahu, primer Maribora predavanje
oral presentation
Luka Gale, Camille Peybernes, Bogomir Celarc, Manca Hočevar, Rossana Martini Massive "Cordevolian" limestone from Lesno Brdo, central Slovenia predavanje
oral presentation
Rok Gašparič, Luka Gale A new Upper Jurassic deceapod assemblage from a sponge reef olistolith from Velika Strmica, Slovenia predavanje
oral presentation
David Gerčar, Andrej Lapanje, Dejan Šram, Janko Urbanc Geološki model podlage aluvialnega vodonosnika vzhodnega dela Krške kotline poster
Simona Golčman Ribič, Vladimir Vukadin Geološko-geomehanske preiskave za HE Mokrice predavanje
oral presentation
Javier Gómez, Juan Requejo, Virginia del Río, Ludger Benighaus, Marko Komac, Sari Kauppi, Juha Kotilainen The reputation of mining and exploration from an European perspective poster
Špela Goričan, Lea Žibret, Adrijan Košir, Duje Kukoč, Aleksander Horvat Paleogeografski položaj spodnjekrednega fliša v Julijskih Alpah predavanje
oral presentation
Mojca Gorjup Kavčič, Nina Erjavec, Liliana Homovec, Maja Sever, Andrej Šmuc, Tomislav Popit Mobilna aplikacija »Teachout« za inovativno poučevanje naravoslovja predavanje
oral presentation
Andrej Gosar Microtremor HVSR study in the town of Idrija (W Slovenia) performed to support seismic microzonation poster
Mateja Gosar, Robert Šajn Določanje geokemičnega ozadja in meje naravne variabilnosti za nikelj v zgornjem sloju tal v Sloveniji predavanje
oral presentation
Ozren Hasan, Slobodan Miko, Dea Brunović, Nikolina Ilijanić, George Papatheodorou, Maria Geraga, Dimitris Christodoulou, Matej Čurić, Ivor Meštrović, Dragana Šolaja, Marko Bakašun Submerged karst river channels of Zrmanja, Cetina, Neretva and Koločep rivers in the Eastern Adriatic coast (Croatia) predavanje
oral presentation
Aleksander Horvat, Vasja Mikuž, Ivan Rozman, Vladimir Bermanec, Jasenka Sremac, Alan Moro Gosau type malacofauna from Gornje Orešje (NE Croatia) predavanje
oral presentation
Katarina Hribernik Celovit podatkovni model za podporo trajnostnega upravljanja z mineralnimi surovinami poster
Nikolina Ilijanić, Željka Sladović, Slobodan Miko, Ivan Razum, Ozren Hasan Geomorphology and the evolution of the karst polje Bokanjačko blato based on high resolution sediment core and GPR data predavanje
oral presentation
Kristina Ivančič, Jernej Jež, Blaž Milanič, Špela Kumelj, Andrej Šmuc Primer uporabe modela verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov na območju med Podgorjem in Gaberkami predavanje
oral presentation
Mitja Janža, Andrej Lapanje, Dejan Šram, Dušan Rajver, Matevž Novak, Katja Koren, Matjaž Klasinc, Urška Šolc Ocena plitvega geotermalnega potenciala na območju Mestne občine Ljubljana predavanje
oral presentation
Mitja Janža, Petra Meglič, Joerg Prestor, Brigita Jamnik, Branka Bračič Železnik, Barbara Čenčur Curk Modeliranje aluvialnega vodonosnika Iškega vršaja in kraškega zaledja za namene upravljanja vodnega vira poster
Alenka Jelen Uporaba mobilnih aplikacij ESRI pri geomorfološkem kartiranju fosilnega plazu nad Vranskem predavanje
oral presentation
Mateja Jemec Auflič, Anna Barra, Janez Rošer, Oriol Monserrat Satellite interferometry for monitoring Velenje mining land subsidence predavanje
oral presentation
Mateja Jemec Auflič, Eugenio Realini, Ismael Colomina, Michele Crosetto, Angelo Consoli, Sara Lucca GIMS project: geodetic integrated monitoring system poster
Miha Jeršek, Blaž Zarnik, Uroš Herlec, Mateja Golež, Minka Kovač, Nataša Toplak, Mateja Kokalj, Anja Klančnik, Barbara Jeršek Mikrobni biofilm in rast limonitnih kapnikov v opuščenem rudniku Sitarjevec pri Litiji predavanje
oral presentation
Jernej Jež, Tina Peternel, Blaž Milanič, Anže Markelj, Matevž Novak, Bogomir Celarc, Mitja Janža, Mateja Jemec Auflič Plaz Čikla v Karavankah predavanje
oral presentation
Jernej Jež, Bogomir Celarc, Blaž Milanič, Bogdan Jurkovšek, Bojan Otoničar Strukturne, stratigrafske in kraške posebnosti vrtine T1-13/17 (drugi tir Divača-Koper) poster
Bogdan Jurkovšek, Tea Kolar-Jurkovšek, Blaž Zarnik Sitarjevec, litijsko rudišče poster
Tjaša Kanduč, Zdenka Šlejkovec, Polona Vreča, Zoran Samardžija, Mirijam Vrabec, Marko Vrabec, Timotej Verbovšek, Sergej Jamnikar, Darian Božič, Marjan Lenart, Kip Solomon, Jennifer McIntosh, Fausto Grassa Biogeochemical characterization of different geological media (coalbed gases, groundwater, lignite) from Velenje coal basin predavanje
oral presentation
Tjaša Kanduč, Davor Kontić, Janja Snoj Tratnik, David Kocman, Johanna Amalia Robinson Integrated climate forcing and air pollution reduction in urban systems (ICARUS): Ljubljana case study poster
Jernej Kerčmar Nahajališča zemeljskega plina na naftno-plinskem polju Petišovci predavanje
oral presentation
Zoltán Kern, István G. Hatvani, Tjaša Kanduč, Marko Štrok, István Fórizs, László Palcsu, Dániel Erdélyi, Balázs Kohán Ines Krajcar Bronić, Polona Vreča Preliminary tritium isoscape of precipitation across the Adriatic-Pannonian realm poster
Matjaž Klasinc, Luka Serianz, Dejan Šram & Janja Borec Merlak Hidrogeološko načrtovanje mestnega podzemlja - primer Šumi v Ljubljani poster
Markus Klein Vision, mission, goals and activities of EIT RawMaterials vabljeno predavanje
invited lecture
Blaž Kogovšek, Metka Petrič, Cyril Mayaud, Matej Blatnik, Nataša Ravbar, Janez Mulec, Franci Gabrovšek Fizikalno-kemijske značilnosti vode kraškega vodonosnika v obdobju hidrološkega leta (Planinsko polje, JZ Slovenija) poster
Tea Kolar-Jurkovšek Konodonti - njihov pomen za stratigrafijo Slovenije vabljeno predavanje
invited lecture
Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek Uporaba rentgenske tomografske mikroskopije pri raziskavah konodontov in brahiopodov iz srednjega triasa Dinaridov poster
Tvrtko Korbar Cretaceous-Paleogene boundary tsunamite on Adriatic carbonate platform and possible source of a megatsunami predavanje
oral presentation
Tvrtko Korbar, Jernej Jež, Vlasta Ćosović, Ladislav Fuček, Blanka Cvetko Tešović Research progress on a distinct Cretaceous-Paleogene boundary event bed within the "Liburnia formation" in Kras region (Pivka area, SW Slovenia) poster
Katja Koren, Mitja Janža, Dejan Šram Vpliv kemijske sestave podzemne vode na delovanje toplotnih črpalk, primer območja Mestne občine Ljubljana predavanje
oral presentation
Anja Koroša, Nina Mali, Primož Auersperger Določanje organskih onesnaževal v podzemni vodi predavanje
oral presentation
Anja Koroša, Nina Mali, Mihael Brenčič Transportni parametri izbranih onesnaževal v nezasičeni coni poster
Andrej Kos, Željko Pogačnik, Rok Mihelič Preliminarna ocena potenciala karbonatnega mulja za uporabo v kmetijske namene (prednosti in omejitve) poster
Sabina Kramar, Lidija Korat, Lina Završnik, Vilma Ducman, Remus Iacobescu, Lubica Kriskova, Yiannis Pontikes, Björn Haase Cementitious properties of binder Petrit-T developed within the MIN-PET project predavanje
oral presentation
Matija Krivic eGeologija - predstavitev spletnega portala demonstracija
demonstration
Matija Križnar Ledenodobni velikan iz Nevelj - 80 let od odkritja mamuta predavanje
oral presentation
Matija Križnar, Ivan Ocepek Prve najdbe heteromorfnih amonitov (Ancyloceratina) v Sloveniji poster
Nataša Kukar, Matevž Hočevar, Jakob Šimon Mreža referenčnih merilnih postaj za izvajanje hidroloških opazovanj v Sloveniji poster
Špela Kumelj, Matija Krivic, Tina Peternel, Bogomir Celarc Pan-afriška podpora Partnerstvu EGS-OAGS - vloga GeoZS v projektu PanAfGeo poster
Andrej Lapanje, Blaž Milanič, Klemen Teran, Matija Krivic Zbirka podatkov o vrtinah in njihova predstavitev v spletnem pregledovalniku predavanje
oral presentation
Andrej Lapanje Projekt CHPM2030 - Soproizvodnja električne energije in toplote ter pridobivanje mineralnih surovin poster
Matej Maček, Jasna Smolar, Ana Petkovšek Pomen razumevanja efektivnih napetosti pri interpretaciji terenskih raziskav predavanje
oral presentation
Neža Malenšek, Sonja Lojen, Gordana Medunić, Nina Zupančič Usoda žvepla v tleh v okolici termoelektrarne Plomin (Hrvaška) predavanje
oral presentation
Nina Mali, Lidija Levičnik, Timotej Pepelnik, Jan Udovč Uporaba GIS orodja za pripravo zaščitnih ukrepov, prepovedi in omejitev pri določanju vodovarstvenih območij predavanje
oral presentation
Daniel Marcin, Katarína Fajčíková, Juraj Michalko, František Bottlik Regional geothermal assessment of the Rudnianska kotlina basin, central Slovakia predavanje
oral presentation
Miha Marinšek, Matija Križnar, Luka Gale Trilobiti iz evropskih najdišč v šolskih in zgodovinskih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije  poster
Miloš Markič, Mitja Janža, Andrej Lapanje, Simona Pestotnik, Joerg Prestor, Dušan Rajver, Nina Rman, Dejan Šram Geoenergetski viri Slovenije plenarno predavanje
keynote lecture
Tamara Marković, Martina Šparica Miko, Ana-Maria Đumbir, Marija Gligora Uvodić, Antonija Kulaš, Ozren Larva, Željka Brkić Variations of nitrate concentrations in ground and surface waters of Varaždin alluvial system predavanje
oral presentation
Andrea Martin-Perez, Adrijan Košir, Bojan Otoničar Dedolomitisation phenomena in the Cretaceous dolomite of the Povir Formation near Sežana predavanje
oral presentation
Maja Martinuš, Blanka Cvetko Tešović, Igor Vlahović Latest Cretaceous to earliest Palaeogene scleractinian coral-stromatoporoid patch reefs on periodically emerging carbonate platform, the Island of Brač (Croatia) predavanje
oral presentation
Petra Meglič, Joerg Prestor, Nina Rman, Andrej Lapanje, Janko Urbanc, Mihael Brenčič Prekomejni vodonosniki v Sloveniji in njihovo varovanje poster
Eva Mencin Gale, Petra Jamšek Rupnik, Miloš Bavec, Mirka Trajanova, Polona Kralj, Luka Gale, Dragomir Skaberne, Flavio S. Anselmetti, Andrej Šmuc Morphostratigraphy and provenance of the Plio-Quaternary deposits in the Slovenj Gradec and the Nazarje intramontane basins (northern Slovenia) predavanje
oral presentation
Kim Mezga, Rok Brajković, Armida Torreggiani, Patricia Groó-Nagy, Pontus Westrin Innovative ways to teach young people about minerals predavanje
oral presentation
Andrej Mihevc, Philipp Häuselmann, Markus Fiebig Burial age of the allogenic quartz pebbles from Arneševa luknja, Snežna jama, Huda luknja and Špehovka for assesment of tectonic uplift of Kamnik Alps and Karavanke Range (northern Slovenia) predavanje
oral presentation
Miloš Miler Prepoznavanje virov trdnih onesnaževal v okolju na osnovi mineraloških, morfoloških in geokemičnih lastnosti delcev predavanje
oral presentation
Miloš Miler, Jörg Feinhals, Alexander Tscharf, Radmila Marković, Dimitrios Panias, Govert DeWith, Sofia Barbosa, Stoyan Gaydardzhiev raPHOSafe - Opredelitev in ločevanje z radijem bogate odpadne fosforne sadre od neradioaktivne poster
Snježana Miletić, Mirijam Vrabec, Bojan Djurić O izvoru kamnin v grajenih strukturah rimskega municipija Claudia Celeia predavanje
oral presentation
Snježana Miletić, Marko Komac, Samantha Roffey, Leila Ajjabou Projekt INFACT: Prihodnost raziskovanja mineralnih surovin v Evropi poster
Ana Mladenovič Industrijski in komunalni odpadki kot vir surovin za gradbeništvo predavanje
oral presentation
Manca Mlakar Willewaldt, Tatjana Resnik Planinc, Petra Žvab Rožič Načini poučevanja geoloških vsebin v formalnem izobraževanju: primer poučevanja kamnin in kamninskega kroga v osnovni šoli predavanje
oral presentation
Lavdie Moisiu Mineral potential (primary and secondary resources) of Albania predavanje
oral presentation
Simon Mozetič, Tomislav Matoz, Andrej Lapanje Uporaba karotažnih meritev v hidrogeologiji predavanje
oral presentation
Juliet Newson, Randall Morgan Greene Renewable energy education in Iceland vabljeno predavanje
invited lecture
Andrej Novak, Tomislav Popit, Andrej Šmuc, Ryszard J. Kaczka Določanje magnitude hudourniških poplav z uporabo dendrogeomorfoloških in meteoroloških podatkov poster
Matevž Novak Urbana geološka dediščina - fosili in strukture v naravnem kamnu Ljubljane poster
Tea Novaković, Borna Lužar Oberiter, Bojan Matoš, Lara Wacha, Adriano Banak The provenance of Quaternary sediments from Bilogora Mt. (Croatia) poster
Jeroen November, Rita Van Ham, Sigrid Raedschelders Groundwater abstractions in Flanders (Belgium): an enforcement perspective vabljeno predavanje
invited lecture
Bojan Otoničar, Jernej Jež Zgornjekredna geodinamika severnega dela Jadranske karobnatne platforme predavanje
oral presentation
Irena Anica Oven, Nataša Vodopivec Izhodišča za pripravo predpisa o vodovarstvenem območju vabljeno predavanje
invited lecture
Matko Patekar, Jasmina Lukač Reberski, Ivana Boljat, Ivona Baniček, Ana Selak, Josip Terzić Efficient land use practices as tools of drinking water protection in complex karst environment - Dalmatia case study predavanje
oral presentation
Urška Pavlič, Petra Souvent Spremenljivost gladine podzemne vode v Pomurju: gre za naraven proces ali antropogeni vpliv? poster
Timotej Pepelnik, Joerg Prestor, Nina Mali, Luka Serianz, Lidija Levičnik, Petra Meglič Nova zasnova varovanja virov pitne podzemne vode v Pomurju po izgradnji sistemov A, B, C predavanje
oral presentation
Tina Peternel, Jernej Jež, Blaž Milanič, Anže Markelj, Mateja Jemec Auflič, Špela Kumelj, Dejan Šram, Luka Serianz, Matjaž Klasinc, Mitja Janža Proučevanje pobočnih masnih premikov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Karavanke) predavanje
oral presentation
Krešimir Petrinjak, Stanislav Bergant, Tomislav Kurečić, Šimun Aščić Possible occasional recovery of carbonate sedimentation within Istrian flysch basin poster
Valentina Pezdir, Balázs Székely, Marko Vrabec Analiza geomorfnih indikatorjev tektonske aktivnosti na prehodu iz Posavskih gub v Ljubljansko kotlino v Tunjiškem gričevju predavanje
oral presentation
Ladislav Placer Strukturna simetrija Vzhodnih Karavank predavanje
oral presentation
Željko Pogačnik, Marjana Zajc, Polona Hafner, Goran Vižintin Določitev dinamike geomehanske nestabilnosti heterogenih hribin: primer regionalne ceste Morsko-Kanalski vrh poster
Željko Pogačnik, Miloš Miler, Tomaž Prus, Marko Zupan Potencial tvorbe pirita v jezerskih sedimentih kot posledica razpada/življenjskih procesov makroflore - primer sedimentov jezera Most na Soči poster
Zdenka Popović, Marko Kočevar Inženirsko geološke preiskave plazu Čemšenik predavanje
oral presentation
Adam Porowski No-purge, discreet technique of hydrogeological sampling of deep piezometers, and wells: field evaluation predavanje
oral presentation
Emil Pučko Mineralisation types at Cannington Ag-Pb-Zn deposit poster
Slobodan Radusinović Mineral resources of Montenegro predavanje
oral presentation
Dušan Rajver, Joerg Prestor, Simona Pestotnik, Mitja Janža, Jernej Jež Ugodne geološke danosti za postavitev naprav za izkoriščanje plitve geotermalne energije - primeri dobrih praks predavanje
oral presentation
Nina Rman, Lidia-Lenuța Bălan, Ivana Bobovečki, Nóra Gál, Boban Jolović, Andrej Lapanje, Tamara Marković, Dejan Milenić, Ferid Skopljak, Ágnes Rotár-Szalkai, Natalija Samardžić, Teodóra Szőcs, Dragana Šolaja, Nenad Toholj, Anca-Marina Vijdea, Ana Vranjes Utilization of thermal water in six Danube Region countries, the DARLINGe project predavanje
oral presentation
Nina Rman, Andrej Lapanje, Teodora Szőcs, Laszlo Palcsu, Peter Junež New findings on origin of mineral water and gas in Rogaška Slatina poster
Duška Rokavec, Snježana Miletić Mineralne surovine v trajnostnem prostorskem načrtovanju predavanje
oral presentation
Duška Rokavec, Urša Šolc, Matej Draksler, Tina Z. Benda Vloga Geološkega zavoda Slovenije v EIT RawMaterials in RC Adria predavanje
oral presentation
Boštjan Rožič, David Gerčar, Primož Oprčkal, Astrid Švara, Dragica Turnšek, Jan Udovč, Lara Kunst, Tomislav Popit, Luka Gale Rekonstrukcija norijskega do srednjejurskega robnega dela in pobočja Dinarske karbonatne platforme iz klastov v srednjejurski apnenčevi megabreči Slovenskega bazena vabljeno predavanje
invited lecture
Ana Selak, Ivana Boljat, Josip Terzić, Ivona Baniček, Matko Patekar, Jasmina Lukač Reberski Vulnerability mapping criteria identification for karstic part of Kupa river catchment area within CAMARO-D project predavanje
oral presentation
Luka Serianz, Nina Rman, Mihael Brenčič Analiza iztoka termalne vode iz geotermalnega karbonatnega vodonosnika v plitvi medzrnski vodonosnik na Bledu predavanje
oral presentation
Luka Serianz, Nina Rman, Mihael Brenčič Analiza črpalnih preizkusov v korakih pri geotermalnih vrtinah poster
Barbara Simić, Jasna Šinigoj Geološka služba za Evropo (GeoERA) - oblikovanje skupnega raziskovalnega prostora evropskih geoloških zavodov poster
Jasna Smolar, Matej Maček, Ana Petkovšek Potencial likvifakcije peskov na Krško-Brežiškem polju predavanje
oral presentation
Tim Sotelšek, Nik Gračanin, Matic Rifl, Luka Gale Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu poster
Trajče Stafilov, Robert Šajn Geochemical atlas of the Republic of Macedonia predavanje
oral presentation
Martina Stupar, Mojca Bedjanič, Mina Dobravc, Tanja Lukežič, Andreja Škedelj Petrič, Tadeja Šubic, Helena Tehovnik, Mojca Zega Ozaveščanje splošne javnosti o pomenu geološke dediščine v okviru projekta GEOTOUR poster
Jasna Šinigoj, Matija Krivic, Matevž Novak, Jernej Bavdek, Marko Zakrajšek, Tadeja Miklavčič, Nina Prkić Požar eGeologija - prost dostop do geoloških podatkov vabljeno predavanje
invited lecture
Jasna Šinigoj, Mateja Jemec Auflič, Špela Kumelj, Tina Peternel, Matija Krivic, Janez Vegan, Marko Zakrajšek Sistem zgodnejga opozarjanja za primer nevarnosti verjetnosti proženja zemeljskih plazov - MASPREM poster
Slavko V. Šolar Interaction between scientists/experts and society: missed opportunities of everyone? plenarno predavanje
keynote lecture
Dejan Šram, Mitja Janža, Andrej Lapanje, Dušan Rajver, Matevž Novak, Katja Koren 3D geološko modeliranje - od načrtovanja do izvedbe (primer Mestna občina Ljubljana)Lokalni 3D geološki model Moravške sinklinale poster
Dejan Šram, Luka Serianz, Jure Atanckov, Blaž Milanič, Anže Markelj Dejan Šram, Luka Serianz, Jure Atanckov, Blaž Milanič, Anže Markelj poster
Kaja Šušmelj, Rok Brajković, Petra Žvab Rožič Analiza maturitetnih vprašanj z geološko vsebino poster
Klemen Teran, Mattia Fanetti, Gorazd Žibret Source appointment of particulate matter emissions according to road dust elemental composition in Slovenia predavanje
oral presentation
Klemen Teran, Andrej Lapanje, Dejan Šram, Tomislav Matoz Raziskovalna vrtina InnoLOG-1/18 predavanje
oral presentation
Tamara Teršič, Miloš Miler, Martin Gaberšek, Mateja Gosar Vsebnosti arzena in nekaterih prvin v potočnih sedimentih in vodah porečja Medije, osrednja Slovenija predavanje
oral presentation
Mirka Trajanova, Martin Knez, Tadej Slabe Zakrasevanje marmorja iz Gorno-Altajske regije (Ruska federacija) predavanje
oral presentation
Ana Trobec, Andrej Šmuc, Sašo Poglajen, Iztok Naglič, Marko Vrabec Poznokvartarni sedimenti Strunjanskega zaliva: koreliranje seizmične stratigrafije in sedimentoloških podatkov predavanje
oral presentation
Aleša Uršič Arko, Bojan Otoničar, Boštjan Rožič Turonijsko do srednje coniacijsko zaporedje karbonatnih kamnin jugozahodnega krila Postojnske antiklinale poster
Nina Valand, Dominik Božič, Katarina Kadivec, Anja Škerjanc, Tadej Abram, Aja Knific Košir, Klemen Babuder, Sašo Vozlič, Rok Brajković, Helena Gabrielčič Tomc, Jože Guna, Žiga Fon, Petra Žvab Rožič Kamen-check: učni pripomoček za določevanje tipičnih slovenskih kamnin poster
Timotej Verbovšek, Nejc Mihevc, Marko Kočevar, Marko Vrabec Meritve premikov in podzemne vode na plazu Stogovce pri Ajdovščini predavanje
oral presentation
Timotej Verbovšek UNEXMIN - podvodni robot UX-1 za raziskovanje potopljenih rudnikov (Evropski projekt H2020) - trenutno stanje raziskav poster
Andrej Vihtelič, Jasna Šinigoj Harvesting system for European geological data poster
Jan Vodušek, Tomislav Popit Geomorfološka analiza ugrezninskih razpok na območju Šaleških jezer predavanje
oral presentation
Marko Vrabec Pliokvartarna tektonika Velenjskega bazena - insajderski vpogled v pull-apart strukturo vabljeno predavanje
invited lecture
Marko Vrabec, Petr Pruner, Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Pavel Bosák Hitre neotektonske rotacije v Jadransko-Evrazijski kolizijski coni, ugotovljene iz paleomagnetizma pliokvartarnih jamskih sedimentov Slovenije predavanje
oral presentation
Leopold Vrankar Gospodarjenje z mineralnimi surovinami in Rudarska strategija Slovenije vabljeno predavanje
invited lecture
Polona Vreča, Tjaša Kanduč, David Kocman, Sonja Lojen, Marko Štrok, György Czuppon, István Fórizs, István Gábor Hatvani, Tamás Mona, Emese Bottyán, László Palcsu, Marianna Túri, Balázs Kohán, Zoran Kovač, Heike Brielmann, Zoltán Kern Temporal and spatial distribution of water stable isotopes in precipitation over Slovenia and Hungary poster
Vladimir Vukadin, Andrej Ločniškar Vloga geološko geotehničnega (GG) elaborata pri načrtovanju zahtevnih objektov in linijske infrastrukture predavanje
oral presentation
Marjana Zajc, Nina Rman Using GPR for studying natural CO2 vents predavanje
oral presentation
Marjana Zajc, Janko Urbanc Using GPR for defining groundwater vulnerability due to the impact of agricultural activity poster
Tina Zajc Benda, Duška Rokavec, Kim Mezga Transfer of Slovenian public mining service good practice to SEE Europe predavanje
oral presentation
Vesna Zalar Serjun, Janez Turk, Marko Vrabec, Mirijam Vrabec, Janez Rošer, Janko Čretnik & Alenka Mauko Rentgenske mikrotomografske preiskave avtigenih mineralizacij v lignitu Velenjskega bazena predavanje
oral presentation
Nadja Zupan Hajna Highlights from the karst sediments research in Slovenia vabljeno predavanje
invited lecture
Lan Zupančič, Galena Jordanova, Ana Grkman, Lucija Slapnik, Kevin Žagar, Klavdija Prašnikar, Aljana Vidmar, Ana Kandare, Matjaž Srša, Martin Vrabec, Nace Pušnik, Marko Vrabec, Timotej Verbovšek Projekt KamPlaz: Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja - projekt Po kreativni poti (PKP) poster
Gorazd Žibret Use of robotics and automation for mineral prospecting and extraction predavanje
oral presentation
Mladen Živčić, Ina Cecić, Martina Čarman, Tamara Jesenko, Jurij Pahor The earthquake catalogue of Slovenia and the surrounding region predavanje
oral presentation
Tina Živec, Timotej Verbovšek Določitev deleža kamnin v flišu JZ Slovenije z uporabo terestričnega laserskega skeniranja predavanje
oral presentation
Petra Žvab Rožič, Ana Grkman, Timotej Verbovšek, Boštjan Rožič Pomen razumevanja litoloških in strukturnih značilnosti vodonosnikov: primer kraškega vodonosnika doline Učje predavanje
oral presentation
Petra Žvab Rožič, Tomislav Popit, Rok Brajković Kako z inovativnimi metodami poučevati vsebine o mineralih in kamninah? predavanje
oral presentation

Fotografska razstava "Geoznanost za družbo"

September 2018 – april 2019 v Galeriji na prostem v Velenju

Cilj razstave "Geoznanost za družbo" je povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovno-tehniške vede in širjenje zavedanja o tem, na kakšne načine geološka stroka prispeva temelje za razvoj družbe. Razstavljene so zmagovalne fotografije istoimenskega fotografskega natečaja in fotografije strokovnjakov Geološkega zavoda Slovenije, ki tematsko dopolnjujejo predstavitev. Predstavljene so različne veje geoznanosti in področja njihovih raziskav. Nekatere prispevajo k poznavanju geološke zgodovine in zgradbe slovenskega ozemlja, izpostavljene pa so tiste, ki imajo najbolj neposredne vplive na življenje in varnost ljudi ter družbeni razvoj.

Fotografsko razstavo sta pripravila Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Velenje.


Zasnova: Matevž Novak

Besedila: Mateja Jemec Auflič, Bogomir Celarc, Martin Gaberšek, Miloš Markič, Eva Mencin Gele, Jernej Jež, Miloš Miler, Matevž Novak, Tina Peternel, Dušan Rajver, Nina Rman, Klemen Teran

Fotografije: Miran Beškovnik, Rok Brajković, Bogomir Celarc, Matevž Demšar, Martin Gaberšek, Mateja Gosar, Petra Jamšek Rupnik, Jernej Jež, Bogdan Jurkovšek, Matej Karahodžić, Aleksander Kavčnik, Jurij Kodrun, Eva Mencin Gele, Miloš Miler, Simon Mozetič, Matevž Novak, Klemen Teran, Mirka Trajanova

Oblikovanje: Staška Čertalič

Razstava "Litosfera"

Oktober 2018 – oktober 2019 na Velenjskem gradu

Odprto: torek – nedelja, 10.00 – 18.00

Z razstavo Litosfera prikazujemo, kako na kamnine gledamo geologi – v kamninah namreč vidimo zapisano zgodovino Zemlje, procesov, ki jo oblikujejo in zgodovino življenja na njej. Z razstavo Litosfera vam pomagamo prebrati, kaj je v kamninah zapisano. To je tudi glavna naloga študijskih zbirk Oddelka za geologijo, ki niso namenjene skladiščenju primerkov ali zbiranju privlačnih kosov mineralov in kamnin. Naloga naših zbirk je učenje nove generacije strokovnjakov, ki bodo iz geološkega zapisa znali razbirati zgodovino, pa tudi prihodnost Zemlje in človeka na njej. Za razstavo smo izbrali skoraj izključno primerke, najdene v Sloveniji. Presenetili vas bodo. Videli boste slovenski granit, kosti dinozavrov, kamnino ki vsebuje diamante, fosilne korale, pa tudi geologov pogled na Plečnikov najljubši okrasni kamen. Skozi šolsko leto bo razstava vključena v ponudbo pedagoških programov za šole, zato bomo poleg klasičnih vodstev tam izvajali geološke delavnice.

Razstavo sta pripravila Oddelek za geologijo ter Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Zasnova: Marko Vrabec, Tomislav Popit

Besedila: Marko Vrabec, Luka Gale, Tomislav Popit, Mirijam Vrabec

Oblikovanje: Domen Ermenc in Irena Iljaž pod mentorstvom Naceta Pušnika

Delavnica "Spoznajmo mineralne surovine Slovenije"

1. oktober 2018 od 8.00 do 14.00 v Muzeju premogovništva Slovenije

Na geološki delavnici so se učenci osnovnih šol spoznali s pomenom mineralnih surovin v vsakodnevnem življenju. Spoznali so povezavo med minerali, rudo in surovino in se jih naučili razvrščati glede na njihovo vrednost za vse ravni družbe. Z oblikovanimi učnimi kompleti so spoznali uporabo mineralnih surovin pri izdelavi različnih predmetov. V okviru delavnice bodo obiskali tudi muzejski del Premogovnika Velenje in izvedeli več o nastanku premoga ter drugih geoloških zanimivostih območja. Cilji delavnice so bili povečati ozaveščenost o pomenu surovin in njihovem vplivu na naše življenje ter za mlade povečati privlačnost znanosti in kariere na področjih, povezanih z mineralnimi surovinami.

Organizator delavnice je bil Geološki zavod Slovenije. Delavnica je potekala v okviru projekta »RM@Schools 3.0« – Ambasadorji mineralnih surovin v šolah 3.0, financiranega s strani Skupnosti znanja in inovacij EIT Raw Materials.


Koordinacija: Rok Brajković

Izvedba: Rok Brajković, Rada Rikanović

Dan geologije

2. oktober 2018 od 8.00 do 14.00 na Visoki šoli za varstvo okolja (VŠVO)

Dan geologije je bil zasnovan v obliki geoloških delavnic. Delavnice so vodili raziskovalci inštitucij, ki zaposlujejo geologe in se ukvarjajo z različnimi področji geologije. Nanje so bili povabljeni učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol iz Velenja in okolice ter študenti Visoke šole za varstvo okolja. Udeleženci so bili aktivno vključeni v spoznavanje uporabne vrednosti geologije. Ugotavljali so, kako geološka stroka zagotavlja surovine za izdelovanje predmetov, s katerimi se vsak dan srečujejo (npr. svinčnik, telefon, žarnica, voda, kozmetični izdelek itn.) in kako s temi dobrinami pravilno ravnati.

Organizator delavnic je bila Skupina za popularizacijo geologije Slovenskega geološkega društva v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja v Velenju.


Koordinacija: Petra Žvab Rožič

Priprava gradiv in izvedba: Mojca Bedjanič, Branka Bračič Železnik, Rok Brajković, Katarina Fuchs, Barbara Karničnik, Darja Komar, Katja Koren, Neža Malenšek, Matevž Novak, Jerca Praprotnik Kastelic, Rada Rikanović, Nina Rman, Lan Zupančič, Petra Žvab Rožič

Fotografski natečaj

»Geoznanost za družbo«

Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije razpisujeta fotografski natečaj v okviru letošnjega 5. slovenskega geološkega kongresa, 3.–5. oktobra v Velenju.

Tema natečaja je »Geoznanost za družbo« in zajema širok spekter motivov, ki odsevajo uporabno vrednost geoznanstvenih raziskav na vseh ravneh.

Glavni kriterij izbora fotografij bo njihova sporočilna vrednost, skladna z razpisano temo. Zaželeni so motivi, ki bodo temo razpisa povezali z mestom kongresa, Velenjem, ni pa to pogoj za prijavo. K sodelovanju na natečaju ste vabljeni vsi, tudi tisti, ki se ne nameravate udeležiti kongresa.

Posameznik lahko na natečaju sodeluje z največ štirimi (4) fotografijami, za katere jamči svoje avtorstvo.

Pogoj za uvrstitev fotografij v ocenjevanje je zadostitev tehničnim kriterijem:
Poslane fotografije naj bodo v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost najmanj 300 dpi) in dolžino daljše stranice vsaj 3000 pixlov. Fotografije morajo biti v ležečem formatu. Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov. Sprejemamo izključno fotografije v digitalni obliki (priporočljivo .jpg-formatu in sRGB barvnem prostoru), poslane po elektronski pošti. Vse fotografije naj bodo označene z zaporedno številko, nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja (primer: 1_naziv_ime_priimek). Obvezna priloga fotografijam je prijavnica, ki jo pošljite skupaj s fotografijami na naslov: fotonatecaj.5sgk@gmail.com.

Z oddajo in prijavnico vsak udeleženec soglaša in potrjuje, da je avtor poslanih fotografij in da jih lahko organizatorja z navedbo avtorja uporabita za promocijo natečaja, na razstavi, v projekciji, predstavitvi, v člankih, na spletu ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez vnaprejšnjega dovoljenja ali plačila avtorju. Z oddajo fotografij in potrditvijo prijave avtorji sprejemajo pravila razpisa.

Rok za prijavo na natečaj je podaljšan do 31. maja 2018. Rezultati izbora bodo objavljeni 15. junija 2018 na spletni strani 5. slovenskega geološkega kongresa.

Ocenjevalna komisija: Rok Gašparič, Simon Mozetič, Aleš Zdešar, Matija Križnar

24 najboljših fotografij po izboru komisije bo v velikem formatu razstavljenih v Galeriji na prostem v Velenju v času geološkega kongresa, skupaj pa tri mesece. 12 najboljših fotografij bo natisnjenih na koledarju. Za najboljše tri fotografije bodo podeljene nagrade:

 • za 1. mesto: digitalni fofoaparat Nikon Coolpix W300 ali podoben
 • za 2. mesto: daljnogled Nikon Aculon 7x50 ali podoben
 • za 3. mesto: daljnogled Nikon Aculon 8x25 ali podoben

Javna podelitev nagrad in priznanj bo na zaključni kongresni slovesnosti.

Kontakt (koordinator):
mag. Matija Križnar
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/241 09 57
e-mail: mkriznar@pms-lj.si

Prijavnica

Veselimo se vaših fotografij!

Rezultati fotografskega natečaja

Na fotografskem natečaju je sodelovalo 15 avtorjev, ki so poslali skupaj 41 fotografij. Ocenjevalna komisija v sestavi Matija Križnar, Rok Gašparič, Simon Mozetič in Aleš Zdešar je izbrala 12 fotografij. Avtorjem prvih treh po izboru komisije bodo podeljene nagrade. Javna podelitev nagrad in priznanj bo na zaključni kongresni slovesnosti.

Nagrajene fotografije:

Za sodelovanje se vsem udeležencem natečaja lepo zahvaljujemo.

Dodatnih 12 fotografij, ki bodo poleg izbranih na natečaju razstavljene v Galeriji na prostem, bomo zbrali organizatorji kongresa.

Foto & video s kongresa

Otvoritev 5. Slovenskega geološkega kongresa / Congress opening

Dr. Meta Dobnikar, v. d. direktorice Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Mag. Ludvik Golob, direktorja Premogovnika Velenje

Peter Dermol, podžupan Mestne občine Velenje

Dr. Matevž Novak, predsednik Slovenskega geološkega društva

Dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije


Plenarna predavanja / Keynote lectures

Dr. Slavko Šolar, generalni sekretar Evropskega združenja geoloških zavodov / EuroGeoSurveys

Dr. Vitor Correia, predsednik Evropskega združenja geologov / European Federation of Geologists

Dr. Ruth Allington, predsednica Delovne skupine IUGS za profesionalizem v geoznanosti / IUGS Task Group on Global Geoscience Professionalism

Dr. Miloš Markič, Geološki zavod Slovenije / Geological Survey of Slovenia


Predstavitev spletnega portala eGeologija / Presentation of the eGeologija web-portal

Matija Krivic, Geološki informacijski center Geološkega zavoda Slovenije


Okrogla miza Je Slovenija pripravljena na uporabo geološkega znanja pri svojem razvoju?
Round table Is Slovenia ready to use geological knowledge in its future development?

Govorci (z leve proti desni): dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije; dr. Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta UL; Andrej Ločniškar, DRI upravljanje investicij; dr. Tomaž Žagar, Služba za načrtovanje in nadzor v GEN energija; dr. Leopold Vrankar, Direktorat za energijo, MZI; Ervin Vivoda, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, MOP; Tomaž Prohinar, Direkcija za vode, MOP; mag. Joško Knez, Agencija RS za okolje (ARSO).

Moderator: Igor E. Bergant


Demonstracija spletnega portala eGeologija / Demonstration of the eGeologija web-portal


Prizorišče kongresa in sponzorji / Congress venue and sponsors


Kongresne ekskurzije / Congress field trips

E-1: Velenjski lignit – geološka edinstvenost in njegova vloga v energetiki Slovenije / The Velenje lignite – its geological uniqueness and the role in Slovenia’s energy supply

E-3: Geološki razvoj kenozojskih sedimentacijskih bazenov v širši okolici Velenja / Geological evolution of the Cenozoic sedimentary basins in the Velenje area


Obkongresni dogodki / Congress side events

GeoTEK

Dan geologije – geološke delavnice / Geology Day – geological workshops

GeoTEK

Z letošnjim GeoTEKOM smo se odmaknili od blatnih stezic in se podali v bolj urbano okolje Velenja. V sklopu prireditev, ki so spremljale 5. slovenski geološki kongres, smo se na predvečer otvoritve kongresa, 2. 10. 2018 ob 16:45 zbrali pred restavracijo Ribiški dom v bližini NK Rudar v Velenju. Po kratkem ogrevanju smo se ob 17:00 spopadli s progo okoli Škalskega jezera in se z njo borili nadaljnjih 45 minut. V odmerjenem času smo skušali preteči in prehoditi čim več kilometrov, ki so se bodo pretvorili v denarna sredstva, namenjena prostovoljnemu velenjskemu Društvu prijateljev mladine Levi breg – Velenje. Naš trud je, kot vedno do sedaj, ovrednotilo Slovensko geološko društvo po formuli 1 krog = 1 €.

Kontakt

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: 5.sgk@geo-zs.si