5. SLOVENSKI GEOLOŠKI KONGRES
Velenje, 3.– 5. oktober 2018

 

V organizaciji Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) in Slovenskega geološkega društva (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Mestna občina Velenje (MOV).

Donatorji

Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov posvečen tudi pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav. Po našem prepričanju je ravno ta dialog nujen pogoj za razvoj obeh sfer in posledično za razvoj informirane, na znanju temelječe družbe, družbe 5.0.

Cilj kongresa je tudi povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo, med katere sodijo tudi:

 • načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov;
 • premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi, odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov;
 • ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor;
 • ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti
 • ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije.

Kongres vidimo tudi kot priložnost, da snovalce politik opozorimo na problem zakonske (ne)urejenosti statusa geološkega strokovnega dela. Z vrsto obkongresnih dejavnosti bomo prebivalcem Velenja z okolico predstavili pomen rudarske industrije in približali geologijo najširši javnosti.

Za uresničitev zadanih ciljev na kongres vabimo domače in tuje raziskovalce, strokovnjake v vseh vejah geoznanosti in geotehnologe, uporabnike (v prvi vrsti predstavnike pristojnih ministrstev, direkcij in agencij za energijo, infrastrukturo, mineralne surovine, rudarstvo, vode itd) ter študente, na dogodke, ki jih bomo v Velenju organizirali ob kongresu, pa tudi širšo javnost.

 

TEMATIKE

Zastopana bodo vsa področja temeljne in aplikativne geologije:

 • geoetika
 • geofizika
 • geohazard
 • geokemija
 • geologija krasa
 • geologija kvartarja
 • geološke naravne vrednote
 • geološki informacijski sistemi
 • geomehanika
 • geomorfologija
 • geotehnika in materiali
 • hidrogeologija
 • inženirska geologija
 • mineralne surovine in rudarstvo
 • mineralogija
 • paleontologija
 • petrologija
 • predstavitev projektov
 • popularizacija geologije
 • sedimentologija
 • stratigrafija
 • strukturna geologija

 

URADNI JEZIK

Slovenščina in angleščina

Novice

Spletna prijava na 5. slovenski geološki kongres zaprta in oddaja povzetkov ni več možna.

Na kongres se še vedno lahko prijavite brez prispevkov tako, da nam na e-naslov pošljete izpolnjen obrazec, ki ga boste našli na dnu kongresne spletni strani v zavihku Prijava. Prijava bo možna tudi še na kongresu v Velenju. Za vse prijave veljajo enake cene kotizacij kot do sedaj.

Zaradi podaljšanega roka za oddajo prispevkov se je nekoliko zamaknil tudi datum, ko boste prejeli recenzirane povzetke, ki zahtevajo popravke in/ali dopolnitve oziroma obvestilo o sprejetju ustreznih, obvestilo o načinu predstavitve (če smo vaš prispevek zaradi velikega števila prijavljenih predavanj predlagali za predstavitev v obliki posterja) in predračun za plačilo kotizacije.
Vse to boste prejeli do 26. 6. Prosimo vas, da pred tem obvestilom ne plačujete kotizacij.

Prizorišče kongresa

Kongres bo potekal v Hotelu Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje.

Hotel Paka

Hotel Paka je sodoben mestni in poslovno-konferenčni hotel v središču mesta. Hotel ima 52 sob in 6 sodobno opremljenih konferenčnih prostorov, restavracijo in slaščičarno, brezplačno varovano garažo, brezplačno parkirišče na prostem, štiri finske savne in kozmetični salon. Na voljo je brezžični internet, v računalniški sobi so na razpolago računalniki, možno je tiskanje in fotokopiranje.

Organizacijski odbor

 • Matevž Novak, predsednik
 • Miloš Bavec
 • Bernarda Bole
 • Marijana Hrženjak
 • Tadeja Jegrišnik
 • Matija Križnar
 • Miloš Markič
 • Suzana Macolič
 • Marko Mehle
 • Kim Mezga
 • Darinka Pek Drapal
 • Ana Petkovšek
 • Nina Prkić Požar
 • Nina Rman
 • Saša Sevčnikar
 • Urša Šolc
 • Martin Tancar
 • Marko Zakrajšek
 • Petra Žvab Rožič

Znanstveni odbor

 • Jure Atanackov, GeoZS, Slovenija
 • Miloš Bavec, GeoZS, Slovenija
 • Mojca Bedjanič, ZRSVN, Slovenija
 • Harald Biester, IGÖ, Nemčija
 • Mihael Brenčič, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Bogomir Celarc, GeoZS, Slovenija
 • Renato R. Colucci, ISMAR CNR, Italija
 • Karmen Fifer Bizjak, ZAG, Slovenija
 • Luka Gale, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Špela Goričan, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Andrej Gosar, ARSO, NTF UL, Slovenija
 • Mateja Gosar, GeoZS, Slovenija
 • Uroš Herlec, NTF UL, Slovenija
 • Petra Jamšek Rupnik, GeoZS, Slovenija
 • Mitja Janža, GeoZS, Slovenija
 • Mateja Jemec Auflič, GeoZS, Slovenija
 • Miha Jeršek, PMS, Slovenija
 • Jernej Jež, GeoZS, Slovenija
 • Tjaša Kanduč, IJS, Slovenija
 • Tea Kolar-Jurkovšek, GeoZS, Slovenija
 • Marko Komac, FGG UL, Slovenija
 • Tvrtko Korbar, HGI, Hrvaška
 • Adrijan Košir, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Sabina Kramar, ZAG, Slovenija
 • Marjan Lenart, PV, Slovenija
 • Janko Logar, FGG UL, Slovenija
 • Sonja Lojen, IJS, Slovenija
 • Miloš Markič, GeoZS, Slovenija
 • Tamara Marković, HGI, Hrvaška
 • Matjaž Mikoš, FGG UL, Slovenija
 • Ana Mladenović, ZAG, Slovenija
 • Giovanni Monegato, IGG CNR, Italija
 • Matevž Novak, GeoZS, Slovenija
 • Tina Peternel, GeoZS, Slovenija
 • Ana Petkovšek, FGG UL, Slovenija
 • Tomislav Popit, NTF UL, Slovenija
 • Nina Rman, GeoZS, Slovenija
 • Duška Rokavec, GeoZS, Slovenija
 • Boštjan Rožič, NTF UL, Slovenija
 • Dragomir Skaberne, GeoZS, Slovenija
 • Martina Stupar, ZRSVN, Slovenija
 • Teodora Szőcs, MFGI, Madžarska
 • Robert Šajn, GeoZS, Slovenija
 • Jasna Šinigoj, GeoZS, Slovenija
 • Andrej Šmuc, NTF UL, Slovenija
 • Sašo Šturm, IJS, Slovenija
 • Mirka Trajanova, GeoZS, Slovenija
 • Tomaž Verbič, Arhej d.o.o., Slovenija
 • Timotej Verbovšek, NTF UL, Slovenija
 • Marko Vrabec, NTF UL, Slovenija
 • Nadja Zupan Hajna, IZRK ZRC SAZU, Slovenija
 • Manja Žebre, GeoZS, Slovenija
 • Gorazd Žibret, GeoZS, Slovenija
 • Petra Žvab Rožič, NTF UL, Slovenija

Program

Okvirni program kongresa:

Kolesarska pot

Prijava

* Če so plačali članarino za leto 2018.
** Študentje 1. in 2. stopnje ob priložitvi dokazila o statusu.

Kotizacija vključuje:

 • zabavo dobrodošlice,
 • kongresni paket s tiskanim zbornikom,
 • okrepčila med odmori,
 • kosilo prvi in drugi dan kongresa,
 • zaključno večerjo drugi dan kongresa,
 • kongresno ekskurzijo v petek.

Stroški namestitve niso vključeni v kotizacijo.


Nasvet: na nekaterih kongresnih ekskurzijah je število udeležencev omejeno. Pri prijavi bo upoštevan vrstni red prijaviteljev po datumu prijave.

Prosimo, izpolnite spletni prijavni obrazec.

Rok za prijavo na 5. slovenski geološki kongres in za oddajo povzetkov je podaljšan do 18. 5. 2018.


Registracijski obrazec

Pomembni datumi

2. okrožnica 20. 3. 2018
Prijava
(z oddajo prispevka in izbrano ekskurzijo)
18. 5. 2018
Prijava na fotografski natečaj 31. 5. 2018
Obvestilo avtorjem 18. 6. 2018
Plačilo kotizacije 2. 7. 2018
Rok za rezervacije namestitev po znižanih cenah 1. 9. 2018
Začetek kongresa 3. 10. 2018

Namestitev

Namestitev je za udeležence Slovenskega geološkega kongresa možna na prizorišču kongresa, v Hotelu Paka, po nižjih cenah.

Hotel Paka****, Rudarska 1, 3320 Velenje

E-naslov
Spletna stran

Tel: +386 (0)3 898 07 00
Fax: +386 (0)3 898 08 10

 • enoposteljna soba: 67,15 €
 • enoposteljna superior soba: 75,65 €
 • dvoposteljna soba: 84,15 € (42,08 € na osebo)
 • dvoposteljna superior soba: 92,15 € (46,33 € na osebo)
 • apartma za 4 osebe: 102,00 €
 • apartma za 3 osebe: 97,75 €

V vseh dvoposteljnih sobah je možnost twin postelj (ločeni ležišči). V kolikor je v dvoposteljni sobi ena oseba, velja cena za enoposteljno sobo.

Namestitev rezervirate preko registracijskega obrazca in ga posredujete hotelu na e-naslov: info@hotelpaka.com, najkasneje do 1. 9. 2018.

Registracijski obrazec


Druge možnosti namestitev v neposredni bližini (z upoštevanim popustom za udeležence kongresa)

Hotel Razgoršek***, Stari Trg 33, 3320 Velenje

E-naslov
Spletna stran

Tel: +386 (0)3 898 36 30, +386 (0)3 898 36 32
Fax: +386 (0)3 898 36 72

 • enoposteljna soba: 46,40 €
 • dvoposteljna soba: 62,40 €
 • mali apartma (3 osebe): 86,40 €
 • veliki apartma (5 oseb): 120,00 €

Namestitev rezervirate preko registracijskega obrazca in ga posredujete hotelu na e-naslov: info@hotelrazgorsek.si, najkasneje do 1. 9. 2018.

Registracijski obrazec


Mladinski hotel Velenje (Hostel Velenje), Efenkova cesta 61a, 3320 Velenje

E-naslov
Spletna stran

Tel: +386 (0)41 859 692

 • dvoposteljna soba s kopalnico za 2 osebi: 37,59 € (18,80 € na osebo)
 • dvoposteljna soba s kopalnico - uporaba 1 oseba: 25,59 €
 • dvoposteljna soba z ločenima ležiščema za 2 osebi: 34,19 € (17,10 € na osebo)
 • dvoposteljna soba z ločenima ležiščema - uporaba 1 oseba: 23,89 €
 • tri- in šestposteljne sobe: 15,39 € na osebo

Namestitev rezervirate na e-naslov: info.hotel@mc-velenje.si z obveznim pripisom, da gre za udeležbo na 5. Slovenskem geološkem kongresu, najkasneje do 1. 9. 2018. Telefonskih rezervacij ne sprejemajo.


Stroški namestitve niso vključeni v kotizacijo! Udeležence prosimo, da si namestitev rezervirajo sami preko registracijskih obrazcev oz. e-naslova (Hostel Velenje). Skrajni rok rezervacije namestitev po znižanih cenah je 1. 9. 2018.

Brezplačno parkiranje bo v času kongresa za vse udeležence zagotovljeno na zunanjem parkirišču Hotela Paka in v njihovi garažni hiši.

Fotografski natečaj

»Geoznanost za družbo«

Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije razpisujeta fotografski natečaj v okviru letošnjega 5. slovenskega geološkega kongresa, 3.–5. oktobra v Velenju.

Tema natečaja je »Geoznanost za družbo« in zajema širok spekter motivov, ki odsevajo uporabno vrednost geoznanstvenih raziskav na vseh ravneh.

Glavni kriterij izbora fotografij bo njihova sporočilna vrednost, skladna z razpisano temo. Zaželeni so motivi, ki bodo temo razpisa povezali z mestom kongresa, Velenjem, ni pa to pogoj za prijavo. K sodelovanju na natečaju ste vabljeni vsi, tudi tisti, ki se ne nameravate udeležiti kongresa.

Posameznik lahko na natečaju sodeluje z največ štirimi (4) fotografijami, za katere jamči svoje avtorstvo.

Pogoj za uvrstitev fotografij v ocenjevanje je zadostitev tehničnim kriterijem:
Poslane fotografije naj bodo v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost najmanj 300 dpi) in dolžino daljše stranice vsaj 3000 pixlov. Fotografije morajo biti v ležečem formatu. Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov in logotipov. Sprejemamo izključno fotografije v digitalni obliki (priporočljivo .jpg-formatu in sRGB barvnem prostoru), poslane po elektronski pošti. Vse fotografije naj bodo označene z zaporedno številko, nazivom dela ter imenom in priimkom avtorja (primer: 1_naziv_ime_priimek). Obvezna priloga fotografijam je prijavnica, ki jo pošljite skupaj s fotografijami na naslov: fotonatecaj.5sgk@gmail.com.

Z oddajo in prijavnico vsak udeleženec soglaša in potrjuje, da je avtor poslanih fotografij in da jih lahko organizatorja z navedbo avtorja uporabita za promocijo natečaja, na razstavi, v projekciji, predstavitvi, v člankih, na spletu ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez vnaprejšnjega dovoljenja ali plačila avtorju. Z oddajo fotografij in potrditvijo prijave avtorji sprejemajo pravila razpisa.

Rok za prijavo na natečaj je podaljšan do 31. maja 2018. Rezultati izbora bodo objavljeni 15. junija 2018 na spletni strani 5. slovenskega geološkega kongresa.

Ocenjevalna komisija: Rok Gašparič, Simon Mozetič, Aleš Zdešar, Matija Križnar

24 najboljših fotografij po izboru komisije bo v velikem formatu razstavljenih v Galeriji na prostem v Velenju v času geološkega kongresa, skupaj pa tri mesece. 12 najboljših fotografij bo natisnjenih na koledarju. Za najboljše tri fotografije bodo podeljene nagrade:

 • za 1. mesto: digitalni fofoaparat Nikon Coolpix W300 ali podoben
 • za 2. mesto: daljnogled Nikon Aculon 7x50 ali podoben
 • za 3. mesto: daljnogled Nikon Aculon 8x25 ali podoben

Javna podelitev nagrad in priznanj bo na zaključni kongresni slovesnosti.

Kontakt (koordinator):
mag. Matija Križnar
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/241 09 57
e-mail: mkriznar@pms-lj.si

Prijavnica

Veselimo se vaših fotografij!

Kontakt

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: 5.sgk@geo-zs.si