5. SLOVENSKI GEOLOŠKI KONGRES
Velenje, 3.– 5. oktober 2018

 

V organizaciji Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS) in Slovenskega geološkega društva (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Mestna občina Velenje (MOV).

Donatorji

Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov posvečen tudi pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav. Po našem prepričanju je ravno ta dialog nujen pogoj za razvoj obeh sfer in posledično za razvoj informirane, na znanju temelječe družbe, družbe 5.0.

Cilj kongresa je tudi povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo, med katere sodijo tudi:

 • načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov;
 • premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi, odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov;
 • ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor;
 • ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti
 • ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije.

Kongres vidimo tudi kot priložnost, da snovalce politik opozorimo na problem zakonske (ne)urejenosti statusa geološkega strokovnega dela. Z vrsto obkongresnih dejavnosti bomo prebivalcem Velenja z okolico predstavili pomen rudarske industrije in približali geologijo najširši javnosti.

Za uresničitev zadanih ciljev na kongres vabimo domače in tuje raziskovalce, strokovnjake v vseh vejah geoznanosti in geotehnologe, uporabnike (v prvi vrsti predstavnike pristojnih ministrstev, direkcij in agencij za energijo, infrastrukturo, mineralne surovine, rudarstvo, vode itd) ter študente, na dogodke, ki jih bomo v Velenju organizirali ob kongresu, pa tudi širšo javnost.

 

TEMATIKE

Zastopana bodo vsa področja temeljne in aplikativne geologije:

 • geoetika
 • geofizika
 • geohazard
 • geokemija
 • geologija krasa
 • geologija kvartarja
 • geološke naravne vrednote
 • geološki informacijski sistemi
 • geomehanika
 • geomorfologija
 • geotehnika in materiali
 • hidrogeologija
 • inženirska geologija
 • mineralne surovine in rudarstvo
 • mineralogija
 • paleontologija
 • petrologija
 • predstavitev projektov
 • popularizacija geologije
 • sedimentologija
 • stratigrafija
 • strukturna geologija

 

URADNI JEZIK

Slovenščina in angleščina

Prizorišče kongresa

Kongres bo potekal v Hotelu Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje.

Hotel Paka

Hotel Paka je sodoben mestni in poslovno-konferenčni hotel v središču mesta. Hotel ima 52 sob in 6 sodobno opremljenih konferenčnih prostorov, restavracijo in slaščičarno, brezplačno varovano garažo, brezplačno parkirišče na prostem, štiri finske savne in kozmetični salon. Na voljo je brezžični internet, v računalniški sobi so na razpolago računalniki, možno je tiskanje in fotokopiranje.

Organizacijski odbor

 • Matevž Novak, predsednik
 • Miloš Bavec
 • Bernarda Bole
 • Marijana Hrženjak
 • Tadeja Jegrišnik
 • Matija Križnar
 • Miloš Markič
 • Suzana Macolič
 • Marko Mehle
 • Kim Mezga
 • Darinka Pek Drapal
 • Ana Petkovšek
 • Nina Prkić Požar
 • Nina Rman
 • Urša Šolc
 • Martin Tancar
 • Marko Zakrajšek
 • Petra Žvab Rožič

Znanstveni odbor

 • Jure Atanackov, GeoZS, Slovenija
 • Miloš Bavec, GeoZS, Slovenija
 • Mojca Bedjanič, ZRSVN, Slovenija
 • Harald Biester, IGÖ, Nemčija
 • Mihael Brenčič, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Bogomir Celarc, GeoZS, Slovenija
 • Renato R. Colucci, ISMAR CNR, Italija
 • Karmen Fifer Bizjak, ZAG, Slovenija
 • Luka Gale, NTF UL, GeoZS, Slovenija
 • Špela Goričan, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Andrej Gosar, ARSO, NTF UL, Slovenija
 • Mateja Gosar, GeoZS, Slovenija
 • Uroš Herlec, NTF UL, Slovenija
 • Petra Jamšek Rupnik, GeoZS, Slovenija
 • Mitja Janža, GeoZS, Slovenija
 • Mateja Jemec Auflič, GeoZS, Slovenija
 • Miha Jeršek, PMS, Slovenija
 • Jernej Jež, GeoZS, Slovenija
 • Tjaša Kanduč, IJS, Slovenija
 • Tea Kolar-Jurkovšek, GeoZS, Slovenija
 • Marko Komac, FGG UL, Slovenija
 • Tvrtko Korbar, HGI, Hrvaška
 • Adrijan Košir, PIIR ZRC SAZU, Slovenija
 • Sabina Kramar, ZAG, Slovenija
 • Marjan Lenart, PV, Slovenija
 • Janko Logar, FGG UL, Slovenija
 • Sonja Lojen, IJS, Slovenija
 • Miloš Markič, GeoZS, Slovenija
 • Tamara Marković, HGI, Hrvaška
 • Matjaž Mikoš, FGG UL, Slovenija
 • Ana Mladenović, ZAG, Slovenija
 • Giovanni Monegato, IGG CNR, Italija
 • Matevž Novak, GeoZS, Slovenija
 • Tina Peternel, GeoZS, Slovenija
 • Ana Petkovšek, FGG UL, Slovenija
 • Tomislav Popit, NTF UL, Slovenija
 • Nina Rman, GeoZS, Slovenija
 • Duška Rokavec, GeoZS, Slovenija
 • Boštjan Rožič, NTF UL, Slovenija
 • Dragomir Skaberne, GeoZS, Slovenija
 • Martina Stupar, ZRSVN, Slovenija
 • Teodora Szőcs, MFGI, Madžarska
 • Robert Šajn, GeoZS, Slovenija
 • Jasna Šinigoj, GeoZS, Slovenija
 • Andrej Šmuc, NTF UL, Slovenija
 • Sašo Šturm, IJS, Slovenija
 • Mirka Trajanova, GeoZS, Slovenija
 • Tomaž Verbič, Arhej d.o.o., Slovenija
 • Timotej Verbovšek, NTF UL, Slovenija
 • Marko Vrabec, NTF UL, Slovenija
 • Nadja Zupan Hajna, IZRK ZRC SAZU, Slovenija
 • Manja Žebre, GeoZS, Slovenija
 • Gorazd Žibret, GeoZS, Slovenija
 • Petra Žvab Rožič, NTF UL, Slovenija

Pomembni datumi

Prijava 15. 4. 2018
Prijava na fotografski natečaj 15. 5. 2018
Rok za oddajo prispevkov 15. 6. 2018
Plačilo kotizacije 15. 5. 2018 – 1. 9. 2018
Začetek kongresa 3. 10. 2018